• Viewpoint

Toekomstige mobiliteit is mensgericht

De manier waarop mensen in de steden reizen verandert. Ze willen een probleemloze ervaring die het beste maakt van nieuwe technologieën en bestaand vervoer.

Toekomstige mobiliteit is mensgericht

Arcadis deed een uitgebreide studie naar de toekomst van mobiliteit in steden door de bril van de eindgebruiker. Zo is de mensgerichte mobiliteit via drie lenzen in kaart gebracht: verbonden, duurzaam en geoptimaliseerd.
Slimme investeringen in kernmobiliteit als spoorvervoer, gecombineerd met de aanpassing en integratie met nieuwe technologieën (denk aan data-analyse) en micro-mobiliteitsoplossingen verjongen het transportaanbod van een stad. Zo creëert de stad op maat gemaakte reizen voor de vele soorten gebruikers van het openbaar vervoer.

Steden die investeren in een op mensen gerichte combinatie mobiliteit winnen de concurrentieslag. De eerste en laatste kilometer van een reis van een reiziger is cruciaal. De "eerste en laatste kilometer" beschrijft de verplaatsing van mensen van thuis naar een mobiliteitshub en vervolgens naar een eindbestemming en terug.

Geoptimaliseerde mobiliteit brengt de waarde van het volledige ecosysteem van activa in een stad op het hoogste niveau. Optimalisatie van mobiliteitsoplossingen vereist een goed begrip van drie dingen: de wensen en behoeften van eindgebruikers, bestaande infrastructuur en datacommunicatie. Met nieuwe technologieën en door slim gebruik van gegevens verbinden steden hun mensen, plaatsen en goederen slim via alle vervoersmodaliteiten met elkaar.

Verbonden mobiliteit zorgt voor een naadloze, flexibele en geïntegreerde ervaring van reizigers op basis van digitale technologie en gegevensbeheer. Met apps of platforms kiest een gebruiker de meest efficiënte manier van reizen. De verzamelde data van dergelijke platforms verbeteren de strategische besluitvorming en operationele prestaties van steden. Duurzaamheid is de essentiële rode draad die toekomstige mobiliteit ondersteunt. Veel nieuwe vormen van mobiliteit zorgen voor meer duurzaam transport.

 ‘Onze studie "Future Mobility is People-Centric" gaat niet alleen over de forens, de persoon die dagelijks op reis gaat, maar over alle reizigers", zegt Mark Keppens, mobiliteitsspecialist van Arcadis. "We maken die ervaring duurzamer naast betere verbindingen en efficiëntie. Steden moeten begrijpen wat deze veranderingen betekenen voor de infrastructuur, regelgeving en concessies, zodat ze plannen maken voor de toekomst om hun mobiliteit echt meer mensgericht te maken. Hun toekomstige succes en het welzijn van hun burgers hangt grotendeels af van de investeringen die bestuurders en andere investeerders nu doen op het gebied van mensgerichte mobiliteit.’


Vragen over dit artikel

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.