Ingenieurssector speelt belangrijke rol in de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering

Zoals we allemaal weten, hebben de industrialisatie en menselijke activiteiten overal ter wereld geleid tot stijgende temperaturen en onvoorspelbare weerpatronen. De gevolgen hiervan hebben een impact op onze economieën, voedsel- en watervoorziening, gezondheid, biodiversiteit, zeespiegel en nog zoveel meer. Als we niet snel concrete maatregelen nemen, zullen de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan niet alleen verergeren, maar volgens sommige bronnen zelfs ons voortbestaan in gevaar brengen.

Veronique Adriaenssens

Expert City Resiliency +32474 298 424 Stel me een vraag
Ori conference

ORI en haar Climate Change Community experts delen een visiedocument

Voor België zal de impact van de klimaatverandering zeer duidelijk voelbaar zijn door zijn geografische ligging aan de Noordzee, zijn talrijke rivieren en zijn hoge bevolkingsdichtheid. De hoge mate van bodemafdekking leidt nu al tot overstromingen en droogte. (ik dacht dat België vrouwelijk is net zoals Spanje...)
 
We zien steeds meer maatschappelijke betrokkenheid en mensen die oproepen tot actie. De recente demonstraties zijn daar een bewijs van. Toch is België relatief traag als het aankomt op concrete maatregelen. Veel Belgische advies- en ingenieursbureaus hebben evenwel wereldwijd erkende ervaring in het ontwerpen van oplossingen voor klimaatmatiging en -adaptatie.
 
Om beleidsmakers en belangrijke stakeholders te ondersteunen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen die zowel in de NECP voor België als in het Akkoord van Parijs zijn vastgelegd, organiseerde de vereniging van advies- en ingenieursbureaus, ORI, op 13 juni een conferentie die in teken zal staan van de klimaatverandering. ORI presenteert er samen met haar Climate Change Community experts een visiedocument met een overzicht van de vele belangrijke bijdragen die advies- en ingenieursbureaus op dit gebied kunnen leveren. Deze bijdragen variëren van het verschaffen van kennis en technologieën ter ondersteuning van een geïnformeerde beleidsvorming in de openbare en particuliere sector tot het ontwerpen van oplossingen en strategieën om de overgang naar een koolstofarme, klimaatbestendige samenleving en economie te versnellen en de effecten van de klimaatverandering te beperken.
 
Gastsprekers tijdens de ORI-conferentie waren professor Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) en VUB-rector Caroline Pauwels.

Vragen over dit artikel

Veronique Adriaenssens

Expert City Resiliency +32474 298 424 Stel me een vraag

Arcadis White paper

ORI-Conference

ORI VISION PAPER

Download
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.