Nieuwe ISO14001-norm biedt kansen voor bedrijven

ISO14001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor een milieumanagementsysteem. Dit systeem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Met deze norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen. In september 2018 gaat de nieuwe ISO14001:2015 van kracht.

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag
duurzaamheid

De nieuwe standaard gaat over veel meer dan betere milieuprestaties en compliance.

Bedrijven met bestaande managementsystemen gecertificeerd volgens ISO14001 zijn verplicht om de nieuwe norm in september 2018 aan te nemen. Na deze datum is certificering van de norm van 2004 mogelijk niet geldig. Het is het beste om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met uw transitieplanning, zodat u dit proces proactief kunt beheren.

De nieuwe ISO14001: 2015-standaard biedt bedrijven de mogelijkheid hun aanpak van milieubeheer te verfrissen om risico's te verminderen, middelen effectiever te beheren en hun duurzaamheidsprofiel te verbeteren, terwijl de procesefficiëntie en winstgevendheid worden verbeterd.De belangrijkste wijzigingen binnen de nieuwe norm zijn
⦁ De focus op leiderschap 
⦁ De focus op risico-management 
⦁ Nadruk op het meten en aanpassen van doelstellingen 
⦁ Communicatie en bewustwording 
⦁ Minder voorgeschreven eisen

Samen met de klanten tracht Arcadis inzicht te krijgen in de implicaties van de veranderingen binnen de organisatie. Succesvolle overgang naar ISO14001: 2015 vereist een frisse blik op bestaande managementsystemen en biedt een ideale gelegenheid om aspecten te herzien en aan te passen waar nodig. Het verbeteren van de duurzaamheid zal een belangrijk aandachtspunt zijn, waarbij energie- en koolstofreductie geïntegreerd worden. 

“Arcadis helpt organisaties om meer dan 25% energie te besparen.”

Andere overgangsaspecten kunnen zijn:
• Gap-analyse - oude versus nieuwe standaard
• Identificatie van stakeholders, beoordeling van behoeften en betrokkenheid
• Implementatieplannen voor multi-site organisaties
• Beoordeling of voorbereiding van individuele elementen
• Milieuaspecten en -impact
• Milieurisico's en -kansen
• Doelstellingen en planning, procedures
• Competentiebeoordeling en demonstratie
• Integratie van het levenscyclusperspectief
• Prestatiebeoordeling (inclusief wettelijke naleving)
• Interne audits en planning 
• Energiebeheer en duurzaamheid
• Workshops en training - ontworpen op basis van individuele zakelijke vereisten
• Integratie met bestaande managementsystemen: ISO 9001 (kwaliteit), de ISO 45001 (gezondheid en veiligheid op het werk) en ISO 50001 (energie).
• Advies over financieringsopties

Als onafhankelijk adviseur kan Arcadis ervoor zorgen dat uw milieusystemen voldoen aan de nieuwe richtlijnen en tegelijkertijd de beste waarde voor uw bedrijf leveren door de implementatie van praktische, op maat gemaakte oplossingen.Vragen over dit artikel

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag