Nieuwe ISO14001-norm biedt kansen voor bedrijven

ISO14001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor een milieumanagementsysteem. Dit systeem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Met deze norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden, en kunnen ook belangrijke opportuniteiten benut worden. ISO14001-certificatie is niet wettelijk verplicht, maar toont de credibiliteit aan van uw milieumanagement. Grotere bedrijven en overheden stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis of criterium in hun aanvragen. In september 2018 gaat de nieuwe ISO14001:2015 van kracht.

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag
duurzaamheid

De nieuwe standaard kijkt naar buiten!

Bedrijven met bestaande managementsystemen gecertificeerd volgens ISO14001 zijn verplicht om de nieuwe norm vanaf september 2018 toe te passen. Na deze datum is een certificaat tegen de norm van 2004 niet meer geldig. Het is dus het beste om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met uw transitieplanning, zodat u dit proces proactief kunt beheren.

De nieuwe ISO14001: 2015-norm richt zijn blik op de externe context en op de veranderingen die we zien voor de toekomst. Het biedt bedrijven de mogelijkheid hun aanpak van milieubeheer te verfrissen om risico's te verminderen, belangrijke kansen te grijpen, processen effectiever en efficiënter te maken en hun duurzaamheidsprofiel en -imago te verbeteren, zowel intern als extern. Het draait nu niet langer alleen rond de dingen goed doen, maar focust ook op de goede dingen doen.


De belangrijkste wijzigingen binnen de nieuwe norm zijn
⦁ De focus op leiderschap en strategische richting 
⦁ De focus op de externe context, stakeholders en risico-management 

Een helder zicht op de compliance status
⦁ Meer nadruk op het meten van doelstellingen en evalueren van acties
⦁ Communicatie afstemmen op de verwachtingen van uw stakeholders
⦁ Minder verplichte procedures

Samen met de klanten vertaalt Arcadis deze nieuwe normvereisten in concretetools en resultaten.  Succesvolle overgang naar ISO14001: 2015 vereist een frisse blik op managementsystemen, een inzicht in de snel veranderende context waarin we ons allen bewegen en het biedt ook een ideale gelegenheid om stroeve werkwijzen te herzien en te vereenvoudigen. Het verbeteren van de duurzaamheid zal een belangrijk aandachtspunt zijn, waarbij energie- en koolstofreductie geïntegreerd worden.

“Arcadis helpt organisaties om carbon neutral te worden.”

Andere aspecten kunnen zijn:
 • Gap-analyse - oude versus nieuwe standaard
 • Contextanalyse
 • Identificatie van stakeholders, beoordeling van behoeften en verwachtingen, stakeholder mapping, opstellen van communicatieplannen, facilitatie van stakeholder communicatie
 •  Milieuaspecten en -impact vanuit levenscyclusperspectief
 • Wettelijke compliance verplichtingen: identificatie en opvolging in een gebruiksvriendelijke tool, inzicht in compliance status
 • Milieurisico's en -kansen
 • Doelstellingen en actieplannen en KPI’s
 • Interne audits (inclusief wettelijke naleving)
 • Energiebeheer, mobiliteit, carbon footprint en carbon neutrality
 • Waterbeheer
 • Biodiversiteitsbeheer
 • Circulariteit en afvalbeheer
 • Natural capital
 • Workshops en training rond verschillende onderwerpen
 • Integratie met bestaande managementsystemen: ISO 9001 (kwaliteit), de ISO 45001 (gezondheid en veiligheid op het werk) en ISO 50001 (energie)

Als onafhankelijk adviseur kan Arcadis ervoor zorgen dat uw milieusystemen voldoen aan de nieuwe richtlijnen en tegelijkertijd de beste waarde voor uw bedrijf leveren door de implementatie van praktische, slanke en op maat gemaakte oplossingen.


Vragen over dit artikel

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag