• Research

Innovatieve bronmaatregelen - inspiratie in Nederland

In het kader van klimaatadaptieve steden trok Arcadis België naar Nederland voor een kennisuitwisseling met onze Nederlandse collega’s en externe partners. Hierbij werd ook Aquafin betrokken, een belangrijke opdrachtgever bij tal van rioleringsprojecten. We bekijken samen met hen hoe we in onze projecten beter kunnen inzetten op zogenaamde ‘bronmaatregelen’.

Kris Casteleyn

Teammanager Water - Consultant +32 495 23 97 44 Stel me een vraag
Klimaatbestendige steden

Overstromingsproblematiek, waterschaarste en leefbare woonomgevingen gaan hand in hand.

De aanpak in Vlaanderen was er vroeger vooral op gericht om regenwater zo snel mogelijk naar de rivieren te krijgen. Door de vele bebouwing en de toegenomen verharde oppervlaktes, wordt steeds meer regenwater weggevoerd. Hierdoor treden rivieren buiten hun oevers bij hevige regenval en is er te weinig water in de bodem tijdens lange droge perioden.

In die zin bekijken we samen met partner Aquafin enkele innovatieve mogelijkheden om regenwater aan de bron aan te pakken. Hierbij gaan we op zoek naar opties om regenwater ter plaatse te houden om het te gebruiken of te laten insijpelen in de bodem. In een stedelijke omgeving is infiltratie van regenwater niet altijd evident. Bomen zijn dan een ideale vorm van hergebruik van regenwater omdat ze schaduw en een groener straatbeeld met zich meebrengen. Ze gebruiken een deel van het regenwater waardoor er minder regenwater in de riool terecht komt.

In juni organiseerden we een dag in Apeldoorn waarbij ideeën over infiltratie werden uitgewisseld en we enkele locaties van groen in de stad en meer specifiek boomgroeiplaatsen bezochten. De nadruk lag hierbij op boombunkers, een systeem dat in Apeldoorn al jarenlang met succes toegepast wordt.

In september werden we door Aquafin uitgenodigd op een studiedag omtrent boomgroeiplaatsen in Breda met de focus op bomengranulaat. Ook daar werden inhoudelijke discussies gecombineerd met het bezoeken van enkele voorbeelden in de praktijk.

In de toekomst zullen we verder inzetten op de kennisontwikkeling rond deze innovaties en ze ook toepassen in onze projecten. Overstromingsproblematiek, waterschaarste en leefbare woonomgevingen gaan hierbij hand in hand.


Bezichtigen van de ondergrondse structuur van een groeiplaats met bomengranulaat in Breda
Bezichtigen van de ondergrondse structuur van een groeiplaats met bomengranulaat in Breda

Vragen over dit artikel

Kris Casteleyn

Teammanager Water - Consultant +32 495 23 97 44 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.