De IED-richtlijn: Arcadis helpt u met uw verplichtingen

In Wallonië komen meer dan 300 bedrijven in aanmerking voor de IED-richtlijn (Industrial Emission Directive, 2010/75) inzake industriële emissies, bodembescherming, bescherming van het ondergrondse water, en afvalbeheer.   Deze richtlijn voorziet ook in de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken (BBT) door de uitbaters van de IPPC-bedrijven (Integrated Pollution Prevention and Control), toezicht en controle op de lozingen van het bedrijf, burgerparticipatie en -informering. Per industriële sector publiceert de regering de Besluiten van de Beste Beschikbare Technieken (BBBT) die dienen als referentie voor de bijzondere exploitatievoorwaarden.

Hervé Van Achter

Business Developer Sr Projectmanager +32 471 791 789 Stel me een vraag

Hoe de nieuwe IED-richtlijnen toepassen?

Welke zijn uw plichten?

U moet uw bedrijf in regel brengen, en ook de milieuvergunning actualiseren, dit moet gebeuren binnen de 4 jaar na de publicatie van de BBBT. 
 
Concreet betekent dit dat u als uitbater van een IPPC/IED-bedrijf binnen een termijn van een jaar na de publicatie van de BBBT het volgende moet indienen:
Een technisch dossier met daarin 
  • een beschrijving van het bedrijf en van de activiteiten evenals de evaluatie van de potentiële milieu-impact 
  • een beschrijving van de maatregelen/technieken om de emissies te voorkomen en te beperken en hun conformiteit met de BBT 
  • een afvalbeleid 
Een basisrapport indien uw bedrijf op zijn exploitatiesite relevante gevaarlijke substanties gebruikt, produceert of uitstoot. Dit rapport moet de volgende elementen bevatten:
  • de historiek van de industriële activiteiten op de site
  • een verkennend bodemonderzoek
  • en indien de drempelwaarden overschreden worden: een beschrijvend onderzoek 
  • voorstellen voor veiligheids- en opvolgingsmaatregelen 
 
Indien uw milieuvergunning komt te vervallen, dan moet er bij de vergunningsaanvraag een technisch dossier worden gevoegd, een basisrapport en een milieueffectenrapport indien uw bedrijf behoort tot klasse 1.
 

Waarom kiezen voor Arcadis om u bij te staan?

Arcadis verenigt alle vereiste kennis van zaken om u te helpen om uw bedrijf in orde te brengen in functie van de richtlijn IED 2010/75/EU.  
 
Arcadis is in Wallonië erkend om milieueffectenrapporten op te maken en ontwikkelde zijn expertise in het kader van milieustudies voor grote industriële projecten (projecten van klasse 1), inclusief de analyse van de beste beschikbare technieken. Dit gecombineerd met onze kennis van zaken voor het opmaken van dossiers voor vergunningsaanvragen en afvalpreventieplannen maakt dat wij alle vereiste competenties kunnen inzetten om uw technisch dossier te coördineren en uit te werken.
 
Arcadis werd ook erkend om bodemonderzoek te doen. Op basis van onze ruime ervaring met deze materie zijn wij geschikt om uw basisrapport op te maken, eventueel rekening houdende met de reeds gedane bodemonderzoeken. Wij kunnen u ook helpen bij het actualiseren of het aanvragen van uw milieuvergunning, en bij het opmaken van een MER.
 
 
Zit u nog met vragen? U moet of zult weldra moeten voldoen aan de vereisten van de IED-richtlijn? 
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Vragen over dit artikel

Hervé Van Achter

Business Developer Sr Projectmanager +32 471 791 789 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.