Bodemsaneringen: u gaat best meteen naar de juiste dokter

Bodemsaneringen worden vaak gezien als een noodzakelijk kwaad bij het herontwikkelen of verkopen van vervuilde terreinen. Ze zijn berucht omwille van hun onbeheersbare kosten en uitvoeringstermijnen. Dit is echter onterecht: het is perfect mogelijk van meet af aan een betrouwbare prognose te maken over tijd en budget.

Wouter Gevaerts

Directeur Business Development Environment Spanje, Portugal, Italië en België +32 486 64 29 96 Stel me een vraag

Een bodemsanering doe je niet in een vingerknip. Er zijn verschillende deelstudies nodig vooraleer de saneringswerken kunnen starten. Vaak besteden grondeigenaars deze deelstudies apart uit aan de goedkoopste bieder die ze op dat moment kunnen vinden. De resultaten kunnen catastrofaal zijn, want via deze aanpak is de bodemverontreiniging zelden volledig in kaart gebracht. Hierdoor duren de werken veel langer dan verwacht, en wordt het budget ruim overschreden.


Kostenevolutie van gebrekkig beheerde bodemsanering, volgens drie scenario’s.

Het is perfect mogelijk om dit te vermijden. Een eerste grondige analyse van de volledige verontreiniging bij de start van elk project is onontbeerlijk. Op basis van deze eerste analyse wordt een wiskundig model gecreëerd waarin de voornaamste kostendrijvers worden ingebracht: de marktprijzen van grondverwerking, de grootte van de verontreiniging en de duur van de werken. Op die manier kan dan een optimistisch, een realistisch en een pessimistisch scenario worden opgemaakt. Het grote voordeel is dat dit model een voorspelling geeft van de total cost of ownership van je sanering.


Kostenevolutie van een integraal aangepakte bodemsanering, volgens drie scenario’s.

Dit vraagt natuurlijk een grotere investering in het begin. Vergelijk het met een kwaaltje waar je al enige tijd mee rondloopt: ga je meteen langs bij de dokter, of lap je jezelf op met een middeltje uit de apotheek? In het eerste geval investeer je van begin af aan, maar heb je meteen ook de juiste behandeling en een globaal idee van wanneer je zal genezen. In het laatste geval stel je de eigenlijke behandeling uit, die hierdoor misschien moeizamer en duurder zal uitvallen.

Wanneer er grote investeringen mee gemoeid zijn, is het niet de moeite waard om deze risico’s te nemen. Zo wil een vastgoedontwikkelaar van meet af aan zicht hebben op zijn rendement. Ook voor industriële grondeigenaren is het interessant om te weten hoeveel budget moet worden uitgetrokken voor verontreinigde sites. En tot slot wil een eventuele koper van een terrein goed inzicht hebben in de kost, en in welke mate deze kost nog kan veranderen. Bij Arcadis hebben we de integrale aanpak van bodemsaneringen al meermaals succesvol toegepast, zowel in de industrie als in de vastgoedsector. Het bewijs dat dit werkt, is dat bedrijven met veel gronden uit ervaring hebben geleerd om van meet af aan een ervaren consultant in te schakelen.

Vragen over dit artikel

Wouter Gevaerts

Directeur Business Development Environment Spanje, Portugal, Italië en België +32 486 64 29 96 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.