Arcalex, steeds glashelder zicht op uw compliance met milieu- en veiligheids- wetgeving

De EHS (environment, health & safety) -wetgeving verandert voortdurend en moet toegepast worden in al de fases en in al de afdelingen van uw organisatie. Het is een ingewikkeld kluwen dat vaak verschilt van regio tot regio, en dat snel evolueert met de nieuwe kennis en technieken. Het vraagt veel tijd en expertise om al die informatie voortdurend te filteren en telkens te evalueren wat er juist moet gebeuren om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag

Een glashelder zicht op uw EHS-status

ARCALEX is een integrale, meertalige compliance tool die zich uitstrekt over verschillende verantwoordelijken, sites, regio’s en landen. 

De tool is overal consulteerbaar en werkt scherp op maat van uw installaties en activiteiten. 
In een online database worden alle relevante wettelijke eisen voor uw organisatie gefilterd en vertaald naar concrete acties en taken die moeten worden uitgevoerd (zoals risico-analyses, beschermingsmiddelen, metingen, keuringen, meldingen, infrastructuur-aanpassingen, enz.) per installatie of activiteit (bv. opslag gevaarlijke stoffen, HVAC-installaties, afvalproductie, watergebruik, elektriciteit, aankoop, noodplanning, arbeidsplaatsen, enz.). Een eenvoudige controle van de naleving wordt mogelijk voor de betrokken verantwoordelijken.
Een regelmatige nieuwsbrief houdt u verder op de hoogte van de relevante wetswijzigingen en concrete praktische aanbevelingen: voor welke installatie moet men wat doen tegen wanneer en hoe?

ARCALEX biedt zo een handige database om de naleving van de wetgeving te integreren in uw processen en om een glashelder overzicht te houden op uw compliance status, zoals vereist in het kader van de nieuwste ISO14001, ISO50001 of OHSAS managementsystemen. U kan er uw bevindingen en te nemen acties in registeren, en u bekomt automatisch een eenvoudige auditplanning die inspeelt op de noden die u zelf bepaalt. Bovendien kan u via een eenvoudige klik rapporten exporteren over de globale compliance status en de gedetailleerde actieplannen per verantwoordelijke of per site, per aspect of per installatie. Zo wint u tijd en kan u uw focus verleggen van uitzoeken naar sturen en oplossen.

Arcalex werd ontwikkeld mét en vóór onze klanten door het Arcadis team van milieucoördinatoren en preventieadviseurs die dagelijks de wetgeving in de praktijk moeten toepassen, ondersteund door topic experten in lucht, bodem, afval, welzijn, veiligheid, enz. Indien nodig gaan wij in overleg met de bevoegde overheid voor de correcte interpretatie van de wetgeving, zodat u de database met vertrouwen kan gebruiken. Het systeem werd ondertussen reeds meermaals met succes op de proef gesteld door certificatie-instellingen zoals LRQA, Vinçotte, BVQI, … 
 

Ontdek de voordelen die De Lijn en Brussels Airport ondervonden:

 Arcalex from Arcadis Europe on Vimeo.


Vragen over dit artikel

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.