Op weg naar professioneel asset management

‘Op weg naar professioneel asset management’ is de eerste publicatie in een reeks Arcadis rapporten over dit onderwerp. Het rapport beschrijft de rol en de ontwikkeling van asset management in organisaties en hoe een professionaliseringsprogramma voor asset management kan leiden tot meerwaarde voor die organisaties.

Professionelles Asset Management

Hoe kan u meer waarde uit uw assets halen?

Meer waarde uit uw assets


Assets zijn onmisbaar in onze maatschappij. Denk aan onze infrastructuur voor transport en vervoer, de gebouwen waarin we werken, de installaties die ons drinkwater behandelen en de netwerken die ons van stroom voorzien. Stuk voor stuk assets die in stand gehouden moeten worden. 

Professioneel asset management is noodzakelijk, maar nog lang geen gemeengoed. Nog vaak schiet de instandhouding tekort, door een gebrek aan focus of door verouderde werkwijzen en methodieken. Wat kan leiden tot tegenvallende prestaties of onnodige kosten.

Uit een wereldwijd onderzoek door Arcadis in 2015 blijkt dat 80% van de asset eigenaren geen volledig inzicht heeft in de assets die ze bezitten, hun conditie, de vereiste instandhoudings-activiteiten en het benodigd budget daarvoor. Hier ligt een uitdaging voor veel eigenaren en managers van assets.

Professioneel asset management is essentieel voor duurzame prestaties van organisaties. De rol van asset management verandert en gaat gepaard met een omslag in denken en handelen. Voor publieke en private organisaties die effectief en efficiënt te werk gaan bij de instandhouding van hun assets is de beloning groot.

Vragen over dit artikel

Arcadis White paper

Op weg naar professioneel asset management

Download onze whitepaper (Engels)

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.