Pandemische veerkracht

Ontdek de economische en maatschappelijke breuklijnen die COVID-19 blootlegt en ons advies over hoe organisaties de pandemie kunnen gebruiken om hun veerkracht te versterken.

Arcadian voices

Onze mensen maken ons veerkrachtig

Terwijl we onze koers door de pandemie uitstippelden, bleven onze mensen leveren aan klanten en de uitdagingen aangaan die niemand van ons begin 2020 zag aankomen.

Vijf kritische aspecten van veerkracht

Mensen

De veerkracht van samenlevingen, steden, communities en organisaties wordt bepaald door die van hun mensen. Na de pandemie moeten we ons richten op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de meest kwetsbare mensen en het vergroten van de veerkracht van de plekken waar ze wonen, werken of spelen.

Ontwerp

Veerkracht kan worden vergroot door nieuwe manieren in te zetten voor het ontwerpen en moderniseren van gebouwen, voorzieningen en stedelijke ruimte in een post-pandemische wereld met aandacht voor veerkracht.

Planvorming

Veerkrachtig denken moet centraal staan in de bedrijfscontinuïteitsplannen. Ook samenwerking hoort daarbij, tussen communities, organisaties, sectoren en toeleveringsketens.

Digitaal

Digitale tools en platforms zijn essentieel voor het verzamelen en analyseren van gegevens als onderbouwing voor slimme besluiten die zorgen voor bedrijfscontinuïteit en concurrentievoordeel opleveren.

Duurzaamheid

Veerkracht en duurzaamheid gaan hand in hand. Organisaties kunnen hun veerkracht op lange termijn vergroten door projecten uit te voeren die de prestaties op het gebied van duurzaamheid verbeteren, het verbruik van hulpbronnen verminderen en het milieu beschermen.

Als reactie op de COVID-19-pandemie heeft UN-Habitat, de stedenorganisatie van de Verenigde Naties aan Arcadis gevraagd technische ondersteuning te bieden bij vraagstukken op het gebied van veerkracht. Denk bijvoorbeeld aan waterbeheer, gebouwen en mobiliteit in stedelijke gebieden in ontwikkelingslanden. Dat advies is verwerkt in een rapport, dat beschikbaar is op de website van World Urban Campaign, het UN-Habitat-partnerplatform.
Arcadis werkt al tien jaar samen met UN-Habitat in het Shelter-programma, waarmee collega’s pro-bono-expertise leveren om te helpen bij missies over de hele wereld.

Lees meer

Contacteer ons


Gunter Egghe

Commercial Director Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.