PLAGE

De energiewetgeving die Brussels vastgoed zal transformeren.

Gebouwen zijn de belangrijkste producent van broeikasgassen en de op één na grootste uitstoter van luchtverontreinigende stoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Daarom besloot het BHG om een nieuw instrument in de strijd tegen klimaatverandering uit te werken onder de vorm van de PLAGE-wetgeving. 

Wat is PLAGE precies?

PLAGE staat voor ‘Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie’. Dit nieuwe regelgevend kader is in het leven geroepen om het energieverbruik in gebouwen in Brussel te verminderen door energiebesparingsdoelen op te leggen aan zowel eigenaars als huurders van grote gebouwen.

PLAGE verplicht gebouweigenaars en -gebruikers om actie te ondernemen om vooraf vastgelegde doelstellingen voor een lager energieverbruik te behalen. De lat wordt hoog gelegd. Een langetermijnplanning, slimme keuzes en een geïntegreerde aanpak op gebouwenparkniveau zijn onontbeerlijk om deze doelstellingen te behalen. De eerste PLAGE-cyclus start eind 2020. De identificatiefase moet vóór 31 december 2020 afgerond zijn.

PLAGE

De energiewetgeving die Brussels vastgoed zal transformeren

Is uw organisatie onderworpen aan deze wetgeving? Welke stappen moet u dan nemen?Download onze brochureIs het financieel lonend om vooraf te investeren in een volledige PLAGE-naleving? Download onze casestudy

No Datasource Set

Contacteer ons:


Oswald Verbergt

City Executive Brussels +32 477 679 253 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.