Samen realiseren we de energietransitie

De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie was nog nooit zó urgent. Arcadis werkt samen met haar klanten aan de integrale aanpak van de energietransitie, van ambitie tot uitvoering. Ontdek onze creatieve en haalbare energieoplossingen voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Meer dan 70% van de energie die we verbruiken in België is afkomstig van fossiele brandstoffen. Deze zijn vervuilend en stoten grote hoeveelheden CO2 uit met aanzienlijke gevolgen voor milieu en klimaat. Een overgang naar CO2 -neutrale energiesystemen is dan ook noodzakelijk als we de klimaatproblematiek grondig willen aanpakken.

Energietransitie: nog nooit zó urgent

Een stijgende zeespiegel, afnemende biodiversiteit en extreem weer - de samenleving is hard op zoek naar antwoorden voor de klimaatverandering. Woorden als klimaatstress en vliegschaamte doen hun intrede en organisaties zoeken naar een manier om een bijdrage te leveren aan het beperken van de wereldwijde CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde. De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is nog nooit zó urgent geweest. 

Van ambitie tot uitvoering

De energietransitie is een zeer complexe opgave met vele belangen en stakeholders. Overheden en netbeheerders ontwikkelen een duurzame energieplanning voor stad en regio. Vastgoedeigenaren, investeerders en projectontwikkelaars werken aan een duurzaam gebouwde omgeving. Energiebedrijven proberen te voldoen aan de verhoogde vraag naar hernieuwbare energie, waarbij distributie en opslag een grote uitdaging vormen. Ook het ruimtebeslag van de leefomgeving is een belangrijk thema, zowel boven- als ondergronds. Dit speelveld vraagt om een integrale benadering met kennis en kunde in de gehele keten: van strategie tot uitvoering.

Creatieve en haalbare energieoplossingen​ Arcadis werkt aan de integrale aanpak van de energietransitie, van ambitie tot concrete stappen. We nemen zowel sociale, technische als organisatorische aspecten in het proces mee. Stakeholdermanagement en participatie van betrokkenen spelen daarbij een cruciale rol. Arcadis combineert technische expertise, data-gedreven oplossingen en innovatieve kracht. In samenspraak met onze opdrachtgevers ontwikkelen we creatieve, realistische én toekomstbestendige oplossingen om het energiesysteem te verduurzamen. Zo werken we met u aan een toekomstbestendige leefomgeving voor ons allemaal.

Stedelijke en ruimtelijke Energie Strategie

Arcadis helpt overheden met een integrale aanpak van gebiedsopgaven inclusief stakeholdermanagement
Ruimtelijk ontwerp van Antwerpse water- en energiesysteem

Duurzame industrie

Verduurzamen van industriële processen door overstap naar waterstof en biomassa, circulaire economie of opvang en hergebruik van CO2.

Contacteer ons:


Hendrik-Jan Steeman

Program Leader Energy Transition +32 498 925 949 Stel me een vraag

Hervé Van Achter

Sector & Account Leader Industry, Power, Energy & Resources +32 471 791 789 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.