Stedelijke mobiliteit in het tijdperk van zelfrijdende voertuigen

Arcadis publiceert rapport over de impact van zelfrijdend autodelen op steden: Bijna 7 miljoen automobilisten in de drie Amerikaanse steden New York, Los Angeles en Dallas zullen de stap zetten naar gedeelde zelfrijdende voertuigen in de komende 15 à 20 jaar. Dat is de voorspelling van een studie door experts in transport, economie en planning van Arcadis, HR&A Advisors en Sam Schwartz Consulting. De consultancybedrijven onderzochten de impact van het gebruik van zelfrijdende voertuigen voor taxidiensten, carpooling, en andere vormen van gedeeld gebruik zoals shuttles. Ze geven ook een duidelijk signaal aan beleidsmakers, met aanbevelingen om steden voor te bereiden op de komst van zelfrijdend vervoer.

Mark Keppens, PhD

Expert mobiliteit +32 497 54 06 90 Stel me een vraag

"Steden moeten technologie omarmen om mobiliteit te ondersteunen"

Autoconstructeurs en technologiebedrijven maken zich klaar om zelfrijdende auto’s te commercialiseren in de komende 3 tot 5 jaar. De auteurs van het rapport “Driverless future: a policy roadmap for city leaders” verwachten dat zelfrijdende voertuigen mainstream zullen zijn binnen 15 à 20 jaar. Ze gaan uit van een voorspelling door McKinsey dat in 2030 15% van de voertuigen wereldwijd zelfrijdend zullen zijn. In hun rapport buigen de onderzoekers zich over de impact op steden.

De cijfers tonen dat een groot aantal automobilisten de stap zal zetten van een eigen wagen naar een gedeelde, zelfrijdende wagen. De studie vergelijkt hiervoor de verwachte kosten van zelfrijdend autodelen en de kosten die gepaard gaan met een eigen wagen (aankoop, parkeren, vervoerskosten). Zo zou in New York 46 tot 60% van de pendelaars die momenteel de wagen gebruiken, de overstap maken naar zelfrijdend autodelen.

Risico op Uber-effect

Deze omschakeling zou het meest merkbaar zijn in stadsdelen met een lage dichtheid, waar velen zich momenteel per wagen verplaatsen. Maar ook in de kernen zou er een verschuiving van de vervoersmodi kunnen plaatsvinden, waarbij zelfrijdend autodelen het openbaar vervoer beconcurreert en zelfs voor méér voertuigen op de weg zorgt. De auteurs van de studie roepen steden dan ook op om proactief hun mobiliteitsbeleid op zelfrijdend vervoer af te stemmen.

Mark Keppens, expert mobiliteit bij Arcadis: “Zelfrijdend vervoer is ongetwijfeld een positief nieuw fenomeen in het mobiliteitslandschap. In combinatie met andere vervoersmodi bieden ze meer flexibiliteit en toegang tot mobiliteit. Maar zonder reglementering riskeren zelfrijdende auto’s heel wat ongewenste effecten met zich mee te brengen. Files zijn daar een van, maar ook de concurrentie met het openbaar vervoer. Het Uber-effect waar de taxisector onder lijdt, ligt op de loer voor het openbaar vervoer – een transportmiddel van onschatbare maatschappelijke waarde, waar overheden decennialang miljarden in hebben geïnvesteerd.”

Een “beleidswijzer” voor steden

Het rapport laat het niet enkel bij cijfers, maar geeft ook concrete voorstellen mee aan lokale beleidsmakers. Deze aanbevelingen moeten steden helpen zich voor te bereiden op de massale opkomst van zelfrijdende auto’s.

Mark Keppens: “Steden moeten technologie omarmen om mobiliteit te ondersteunen. Open data zullen de dienstverlening verbeteren, en helpen om private en openbare vervoersmodi op elkaar af te stemmen. Daarnaast blijft het van vitaal belang om te blijven investeren in kwaliteitsvol openbaar vervoer, om te kunnen concurreren met de wagen. Dit wordt van groot belang gezien het prijsvoordeel van zelfrijdend autodelen ten opzichte van een eigen wagen besturen. En om ongewenste effecten tegen te gaan, kunnen overheden een dynamische prijszetting hanteren. Denk maar aan het subsidiëren van gedeelde autoritten van of naar het eindpunt van een metrolijn.”

Andere aanbevelingen van het rapport gaan over het afslanken van parkeermogelijkheden in stadskernen, en het rekening houden met kansarme bevolkingsgroepen via alternatieve betaalmethodes voor autodelen.

Download het volledige rapport (pdf)


Vragen over dit artikel

Mark Keppens, PhD

Expert mobiliteit +32 497 54 06 90 Stel me een vraag