Natuurlijk kapitaal op waarde geschat

Veel directeurs weten dat ze risico's lopen als ze de grenzen van hun financiële kapitaal opzoeken in hun zoektocht naar groei. Ze willen immers ook solvabel zijn op de lange termijn. Maar vraag hen naar het natuurlijke kapitaal van hun onderneming en de risico's van de uitputting daarvan, en velen blijven het antwoord schuldig.

Johan Lammerant

Expert biodiversiteit & natuurlijk kapitaal +32 495 587 563 Stel me een vraag

Kansen benutten en risico's vermijden

Bedrijven zijn niet alleen afhankelijk van natuurlijk kapitaal, maar laten daarin ook hun sporen achter. Natuurlijk kapitaal omvat alle natuurlijke resources die de mens ten goede komen. Veel organisaties beseffen niet hoe waardevol hun relatie met dat natuurlijke kapitaal is. Ze laten daarom kansen liggen voor verbetering of zijn niet in staat mogelijke risico's goed aan te pakken.

Wat is natuurlijk kapitaal? 

Natuurlijk kapitaal is de voorraad natuurlijke hulpbronnen op aarde, zoals lucht, land, water, flora en fauna, die het vermogen bezitten om de mens directe en indirecte 'diensten' te leveren. Denk aan 'productiediensten' (voedselproductie en waterzuivering), 'regulerende diensten' (koolstofvastlegging en kustbescherming), 'ondersteunende' diensten (voedselketen en gewasbestuiving) en 'culturele' diensten' (spiritueel en recreatief). De totale wereldwijde hoeveelheid natuurlijk kapitaal neemt af als gevolg van het cumulatieve effect op het milieu door overexploitatie en verontreiniging. En wat wel overblijft, inclusief de bijbehorende voordelen, wordt ondergewaardeerd, ondanks het onbetwistbare belang voor iedere organisatie. Proactief beheer van natuurlijk kapitaal biedt opportuniteiten, terwijl een gebrek aan beheer risico's met zich meebrengt, wat uiteindelijk zijn weerslag heeft op de aandeelhouderswaarde. Elke maatschappelijk verantwoorde onderneming zou moeten streven naar een win-win situatie waarbij zowel het bedrijf als het milieu erop vooruitgaat.

De impact van natuurlijk kapitaal op uw bedrijf

Er zijn veel onderwerpen die hoog op de agenda staan bij directie en management. Natuurlijk kapitaal en de bijbehorende kansen en risico’s mogen niet ontbreken. Bedrijven behoren immers tot de grootste verbruikers van natuurlijk kapitaal en een teruglopende voorraad kan grote gevolgen hebben. Onderzoek door het United Nations Environment Program Finance Initiative toont aan dat meer dan 50% van de huidige bedrijfswinsten op het spel staat door het verlies aan natuurlijk kapitaal. 

Wat kunnen bedrijven doen? 

Bedrijven die de duurzame omgang met natuurlijk kapitaal in hun beleid willen opnemen, moeten eerst hun waardeketen onderzoeken, om inzicht te krijgen in de afhankelijkheid van en impact op natuurlijk kapitaal en de diensten die het levert. Arcadis pleit voor een grondige materialiteitsanalyse waarbij de nadruk ligt op strategische risico's en opportuniteiten, zoals continuïteit, groei en winstgevendheid. Via een programmatische aanpak kunnen bedrijven vervolgens in beeld brengen welke de specifieke opportuniteiten zijn voor de verbetering van natuurlijk kapitaal, waarbij kwantificeerbare returns on investment kunnen worden berekend en gemeten. Dit kan op verschillende niveaus:

 

  • Bedrijfsstrategie: Vooruitlopen op veranderende markttrends, vergroten van merkwaarde, verzachten van gevolgen van klimaatverandering, voldoen aan wettelijke verplichtingen, beheren van grondstoffenschaarste, toegang tot financiering en productinnovatie;
  • Maximaliseren van waarde: Maximaliseren van de waarde van de voorraad natuurlijk kapitaal op locatieniveau ter verhoging van de waarde van het vastgoed (zowel retailwaarde als operationele efficiency), optimaliseren van toestemmings- en goedkeuringsprocessen door te voldoen aan wettelijke verplichtingen, efficiënt ontwerp van groene infrastructuur wat leidt tot veerkrachtige assets (bijvoorbeeld door regenwater- en afvalwaterbeheer);
  • Waardeketen: Beter beheer van de veiligheid, productiviteit en efficiency van bronnen, grotere duurzaamheid en maximaliseren van merkwaarde via beheer van de verwachtingen van stakeholders door te voldoen aan de vraag van klanten naar duurzame producten en diensten;
  • Investeerders: verkleinen van het portefeuillerisico, inspelen op veranderende regelgeving, aantrekken van nieuwe klanten en hoger rendement uit nieuwe opportuniteiten.

 

Aangezien de voorraad natuurlijk kapitaal wereldwijd blijft afnemen, spelen bovenstaande overwegingen steeds meer mee in de besluitvorming van ondernemingen. Hoewel bedrijven in het begin wellicht worstelen met de vraag hoe het concept natuurlijk kapitaal in te passen in de bedrijfsvoering, levert het concept op de korte en lange termijn duidelijk voordelen op.

 

De Natural Capital Coalition, waar Arcadis een actieve rol in speelt, publiceerde op 13 juli 2016 het Natural Capital Protocol. Dit protocol biedt een raamwerk voor het beoordelen, aantonen en beheren van de kansen en risico's via beleid voor natuurlijk kapitaal.

 

Wilt u meer weten over de impact van natuurlijk kapitaal en de risico's en kansen in de gehele waardeketen van uw bedrijf – van grondstofproductie, transport en energie tot fabricage? Download dan onderstaand achtergrondrapport. 


Vragen over dit artikel

Johan Lammerant

Expert biodiversiteit & natuurlijk kapitaal +32 495 587 563 Stel me een vraag

Arcadis White paper

Natürliches Kapital wirklich nutzen
Making Natural Capital Count - Arcadis whitepaper (pdf, Engels)

Ontdek alles over de opportuniteiten van natuurlijk kapitaal.

Download
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.