Industrie op zoek naar alternatieven voor diep grondwater

Door Dirk Libbrecht, Senior Expert Water Management

Tine Ostijn

Commercieel verantwoordelijke Water +32 473 78 23 84 Stel me een vraag
Industrie grondwater grondwaterwinning diep grondwater

Als de industrie massaal blijft vertrouwen op diep grondwater, komen hun activiteiten in het gedrang.

In tal van bedrijven is water een essentiële grondstof in de productieketen. Het is dus van groot belang dat deze steeds voorradig is, en dat bedrijven in hun waterstrategie anticiperen op bevoorradingsproblemen. Dit vooral wanneer er uit natuurlijke bronnen wordt geput, want deze zijn niet oneindig. Maar veranderen van waterbron doe je niet van vandaag op morgen. 

Voor hun waterbevoorrading doen veel industriële bedrijven niet enkel beroep op leidingwater. Er wordt ook grondwater opgepompt. Eén soort grondwater is bijzonder gegeerd, het zogenaamde “diep grondwater”. Dit is water dat zich tussen slecht-doorlatende kleilagen in de ondergrond bevindt en vaak van hoge kwaliteit is. De voorraad diep grondwater in België is echter beperkt, waardoor er verantwoord mee moet worden omgegaan.

Diep grondwater: een aantal problemen

Eerst en vooral is grootschalige winning van diep grondwater geen duurzame activiteit, want de voorraad is niet oneindig. Als de industrie massaal blijft vertrouwen op diep grondwater, komen hun activiteiten in het gedrang. Zo moesten een aantal bedrijven in Vlaanderen in het verleden hun productie stilleggen bij gebrek aan voldoende kwaliteitsvol water; de grondwatervoorraden in hun omgeving waren uitgeput en overschakelen op leidingwater was te duur.

Daarnaast zal de Vlaamse overheid bij het verder dalen van het diep grondwaterpeil de heffingen op het opgepompte water verhogen, met een nefaste impact op de bedrijfskosten als gevolg.

Een derde probleem schuilt in de kwaliteit van het water. Diep grondwater mag dan gegeerd zijn om de hoge kwaliteit, maar deze komt in het gedrang naarmate het peil daalt. De druk daalt en de kans vergroot dat de chemische eigenschappen van het water wijzigen (bijvoorbeeld door oxydatie). Het water is dan niet meer even kwaliteitsvol en een bijkomende behandeling dringt zich op vooraleer het kan worden gebruikt. 

Bewuster watergebruik

Bij het gebruik van diep grondwater moeten we ons twee vragen stellen.

1. Is het werkelijk nodig om diep grondwater te gebruiken? 


Niet alle toepassingen vereisen zo’n hoogwaardig water. In veel sectoren wordt diep grondwater gebruikt, alhoewel minder kwaliteitsvol water vaak zou volstaan.. Voor meer veeleisende sectoren, zoals voeding, drinkwater, farmaceutica, en sommige hightech bedrijven, is het gebruik van diep grondwater wel gerechtvaardigd.

2. Zijn er alternatieven voor diep grondwater en zijn deze onderzocht?


Diep grondwater is voor steeds minder locaties een goedkoop alternatief voor leidingwater. Zeker voor grote verbruikers (meer dan 300 000 m³/jaar) is de kost van grondwater (heffing + kosten voor het oppompen) gelijk aan die van leidingwater.

Voor toepassingen waar de kwaliteit van het water minder kritisch is, kunnen ondiep grondwater, oppervlaktewater en zelfs gezuiverd afvalwater een oplossing bieden. Technieken om deze watertypes tot de gewenste kwaliteit te zuiveren, worden steeds goedkoper en betrouwbaarder. 

Een andere mogelijkheid is te mikken op een lager waterverbruik. Dit kan door het optimaliseren van processen, waardoor er minder water nodig is. Het ideale scenario is het sluiten van de waterkringloop, maar dit is uiteraard niet altijd mogelijk. Verder zijn er tal van oplossingen die zowel waterverbruik als energieverbruik doen dalen, wat resulteert in een snelle terugverdientijd. 

Een beter waterbeleid kan het verschil maken

We eindigen met een positief voorbeeld. In 2008 werd een van onze klanten geconfronteerd met de eis om definitief te stoppen met het gebruik van diep grondwater. Tegelijkertijd wilde het bedrijf, een slachthuis, de productie gevoelig opdrijven en investeren in bijkomende productiestappen zoals versnijden en invriezen. Daardoor zou de waterbehoefte sterk stijgen. Leidingwater was geen optie omdat de transportcapaciteit van de drinkwatermaatschappij te beperkt bleek. Arcadis werkte samen met de klant een waterbevoorradingsstrategie uit die bestaat uit een combinatie van ondiep grondwater, een beperkte hoeveelheid leidingwater en waterbesparingen. Deze bevoorradingsstrategie was succesvol; het slachthuis groeide uit tot de marktleider in de sector.

Vragen over dit artikel

Tine Ostijn

Commercieel verantwoordelijke Water +32 473 78 23 84 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.