Hoe duurzaam springt Brussel om met water?

Best duurzaam, zo blijkt. Onze hoofdstad is 5de duurzaamste “waterstad” wereldwijd, dankzij de kwaliteit van het drinkwater, de efficiënte infrastructuur en het relatief beperkte risico op waterrampen.

De Arcadis Sustainable Cities Water Index rangschikt 50 steden wereldwijd op basis van hoe goed en duurzaam ze aan waterbeheer doen. De beste leerling van de klas is Rotterdam, en veel Europese steden doen het goed.

Brussel scoort 79,8% en sluit hiermee de top 5 af. Deze bestaat verder respectievelijk uit Rotterdam, Kopenhagen, Amsterdam en Berlijn. Een pluim dus voor Brussel, ook al betekent dit uiteraard niet dat de stad op haar lauweren mag rusten.

>>> Bekijk hier de gedetailleerde resultaten

>>> Download het volledige rapport (PDF)

© Afbeelding: Shutterstock.com / Alexandra Lande


De onderliggende factoren die het resultaat van de Index bepalen:

Resiliency: weerstand tegen natuurrampen en andere, onvoorziene gebeurtenissen

“Resiliency” gaat over hoe goed een stad haar inwoners en watervoorziening beschermt tegen rampen als overstromingen en droogte. Door klimaatverandering, bodemdaling, kusterosie en verstedelijking worden steeds meer steden geconfronteerd met extreme weersomstandigheden en waterschaarste. De Index maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de steden in de manier waarop ze deze uitdagingen het hoofd bieden. Bekijk de subindex voor de resiliency van steden.

Efficiency: slim beheer van het beschikbare water

Schoon, bruikbaar water is essentieel voor zowel de gezondheid van de inwoners als de economische ontwikkeling van een stad. Efficiënt en gecontroleerd waterbeheer is van groot belang voor de continuïteit van waterproductie en – distributie. Kostenbeheersing, goed functionerende watersystemen en zorg voor het behoud van water voor toekomstige generaties zijn belangrijke aandachtspunten. Bekijk de subindex voor de waterefficiency van steden.

Kwaliteit: schoon en gezond water

In het verleden hebben veel steden hun welvaart en economie zien groeien door zich te richten op waterkwaliteit en sanitair. Hun concurrentiekracht nam toe. Steden in ontwikkelingslanden staan nog steeds voor de opgave hun waterkwaliteit te verbeteren om welvarende, duurzame stedelijke centra te worden. In de Index scoren steden gemiddeld het hoogst op waterkwaliteit. Veel steden beseffen namelijk dat ze door hierin te investeren, de levenskwaliteit van hun inwoners significant verbeteren. Voor groeisteden in Afrika en Azië is dit de komende decennia een belangrijk aandachtspunt. Bekijk de subindex voor de waterkwaliteit van steden.

Arcadis White paper

Sustainable Cities Water Index
Sustainable Cities Water Index

Download het volledige rapport (PDF)

Sustainable Cities Water Index
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.