Chemicaliën: bijna alle bedrijven moeten binnenkort rapporteren aan Europa

Door Maaike Bilau, manager Product Stewardship

Maaike Bilau

Manager Product Stewardship +32 492 73 04 89 Stel me een vraag

De Europese Unie wordt steeds strenger wat betreft het importeren en produceren van potentieel gevaarlijke chemische stoffen in Europa. REACH, de Europese regelgeving voor de Registratie, Evaluatie en Authorisatie van Chemicaliën, eist van bedrijven dat ze tegen eind mei 2018 alle stoffen registreren die geproduceerd en geïmporteerd worden in volumes tussen 1 en 100 ton per jaar. Dit geldt voor heel wat bedrijven, en ze moeten zich hier dringend op voorbereiden.

Van textielproducenten, de voedingsmiddelenindustrie tot fabrikanten van bouwmaterialen: chemicaliën zijn overal terug te vinden. De alomtegenwoordigheid van allerlei soorten chemische stoffen heeft Europa ertoe aangezet om de regelgeving te verscherpen. Deze moet ervoor zorgen dat chemicaliën die gebruikt worden in Europa geen gevaar vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Sinds een aantal jaren eist de REACH-wetgeving dat bedrijven hun stoffen registreren, dat ze over hun supply chain communiceren en alternatieven beoordelen voor de gevaarlijkste stoffen (“Substances of Very High Concern” of SVHC). Hoewel alle stoffen met een hoog productievolume reeds geregistreerd zijn (54.000 registratiedossiers ingediend met betrekking tot 14.000 chemische stoffen), staan we nog voor de grootste uitdaging: in mei 2018 moeten ook bedrijven met een kleine productie (1 à 100 ton per jaar) hun stoffen registreren. Is uw organisatie hier klaar voor?

(lees verder onder de afbeelding)


Deze deadline is anders

Bedrijven die betrokken waren bij de vorige registratiedeadlines beseffen het maar al te goed: er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de vorige en de komende deadlines. REACH 2018 is ingewikkelder omdat meer stoffen, en zeker meer bedrijven, erbij betrokken zijn. Dit bemoeilijkt de zaken op twee niveaus: bedrijven die voor de eerste keer moeten voldoen aan REACH beschikken nog niet over een beproefde aanpak. Ten tweede bestaat er over sommige stoffen die geregistreerd moeten worden nauwelijks documentatie, en daarom zal de registratie meer tijd in beslag nemen.

Op basis van vragen die we krijgen van klanten, merken we bij Arcadis dat sommige bedrijven nog aan het begin van het hele proces staan, terwijl de meer ervaren bedrijven ongeveer een jaar geleden al begonnen zijn. Ondertussen raakt de capaciteit van de CRO's die tests uitvoeren en de benodigde gegevens creëren stilaan beperkt, althans voor bepaalde eindpunten. Voor de bedrijven die nog bezig zijn met het bekijken van hun portefeuille en nog nagaan voor welke stoffen het de moeite is om zich te registreren, is er maar één advies: zorg dat u op de hoogte blijft, begin met het verzamelen van gegevens over uw stoffen, en over hun toepassingen.

Vermijd onderbrekingen in de supply chain

Zelfs de meer “downstream” gebruikers die niet de plicht hebben om hun stoffen te registreren, kunnen de invloed van deze laatste registratietermijn ondervinden, bijvoorbeeld als uw leverancier beslist een van de stoffen die u van hem koopt niet te registreren, of als niet wordt aangetoond dat de manier waarop u gebruik maakt van een specifieke stof veilig is. Er dient te worden opgemerkt dat een van de aandachtspunten inzake handhaving voor 2017 zal gaan over uitgebreide veiligheidsinformatiebladen, blootstellingsscenario's, risicobeheersmaatregelen en operationele omstandigheden die de hele toeleveringsketen aanpakken (fabrikanten of importeurs, distributeurs, samenstellers en eindgebruikers).

Nano is belangrijk

Ten slotte worden de regelgevers steeds kritischer ten opzichte van nanodeeltjes. Deze nanovormen, met deeltjesgroottes tussen 1 en 100 nanometer, worden gezien als gevaarlijker omdat zij gemakkelijker kunnen infiltreren in het lichaam van de mens. Daarom moeten bedrijven bewijzen dat de nanodeeltjes die ze gebruiken niet gevaarlijk zijn of een beperkt risico inhouden. De uitdaging is tweeledig: ten eerste zijn laboratoria minder vertrouwd met nanodeeltjes, waardoor het moeilijker wordt om de stoffen en de daaraan verbonden risico's te identificeren. Alhoewel REACH hier geen expliciete informatie-eisen over stelt, worden de meeste registratiedossiers met betrekking tot nanodeeltjes momenteel geëvalueerd.

Daarbij komt nog het gebrek aan duidelijkheid over hoe de EU de nanodeeltjes zal definiëren. Kortom: bedrijven krijgen te maken met een regelgevende puzzel.

Zoals Geert Dancet verklaarde in zijn toespraak op het Helsinki Chemicals Forum op 26 mei: “Iets meer dan tien jaar nadat REACH in werking is getreden, zullen de Europese burgers en bedrijven - voor het eerst - een volledig beeld krijgen van de veiligheid van de chemische stoffen die ze dagelijks verbruiken, en dat is een enorme prestatie. Maar zoals vele anderen al eerder zeiden: REACH is niet houdt niet op bij de deadline van 2018.”

Vragen over dit artikel

Maaike Bilau

Manager Product Stewardship +32 492 73 04 89 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.