Bouwgeschillen duren langer dan ooit

Uit een recent rapport van Arcadis blijkt dat bouwgeschillen steeds langer aanslepen. Het ontwerp- en adviesbureau maakt in haar studie gewag van een gemiddelde duur van 15,5 maand in 2015. Dit is opvallend langer dan in eerdere edities van het rapport. “Maar met procedures als arbitrage kan het sneller,” klinkt het bij Arcadis.

In het rapport Global Construction Disputes analyseerde het ontwerp- en adviesbureau de bouwgeschillen die het zelf wereldwijd heeft geadviseerd in 2015. Gemiddeld duurden de geschillen 15,5 maand, wat het langste is sinds Arcadis in 2010 startte met deze jaarlijkse studie. In Europa is de trend nog sterker: daar stijgt de gemiddelde duur tot wel 18,5 maanden. Wereldwijd bedroeg de gemiddelde geldwaarde van claims vorig jaar 41,9 miljoen euro per procedure.


Bericht gaat verder onder de grafiek.De vaakst voorkomende oorzaken van geschillen zijn een gebrekkige toepassing van het contract, slecht geformuleerde of ongegronde claims, en fouten of lacunes in het contract. Daarnaast is ook onvolledige of onduidelijke informatie over het ontwerp of over de noden van de eindgebruiker een veelvoorkomende aanleiding.

Luc Hellemans, CEO van Arcadis in België, Frankrijk, Italië en Spanje: “De wens die iedereen in de bouwsector deelt, is om geschillen zo veel mogelijk te vermijden. Ze kosten handenvol geld, waardoor marges en rendementen in het gedrang komen. Maar daarnaast is er ook een grote indirecte kost: tijd. Tijdsverlies en uitstel is slecht voor de reputatie van je bedrijf en van je opdrachtgever. Denk maar aan een winkelcentrum dat later opengaat dan gepland, of wegenwerken die maandenlang stil liggen, tot ongenoegen van de omwonenden.”

 

Oplossingen

Treedt er toch een geschil op, dan moeten de betrokkenen op zoek naar een gepaste oplossing. De studie geeft aan dat rechtstreeks onderhandelen tussen de betrokken partijen de vaakst gekozen uitweg is. In enkele landen in Zuid-Europa (Frankrijk, Italië, Spanje) wint ook arbitrage aan populariteit. Hierbij overleggen de betrokkenen achter gesloten deuren onder toezicht van een arbiter. Deze doet uiteindelijk een uitspraak.

Luc Hellemans: “Het grote voordeel van arbitrage en andere “alternative dispute resolution” technieken is dat je een proces vermijdt. Processen duren lang, schaden de relatie met je klant of partner, en brengen je geschil in de openbaarheid. Idealiter wordt een arbitrageclausule opgenomen in alle contracten. Deze stipuleert dat de eerste oplossingsmethode bij conflicten een arbitrageprocedure is. In de Angelsaksische landen is dit al vrij gebruikelijk, maar landen met een traditie van Romeins recht zoals België staan hier minder ver in. Maar dit verandert: dat zien we aan de trend die zich profileert in Zuid-Europa, en dat is dus goed nieuws.”

>>> Download het rapport Global Construction Disputes 2016 (Engels)

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.