Belgie minder interessant voor investeringen in infrastructuur

Arcadis publiceert derde Global Infrastructure Investment Index

Kristof Peperstraete

Chief Executive Officer, Belgium Stel me een vraag

De studie van Arcadis vergelijkt de aantrekkelijkheid van 41 wereldeconomieën voor investeringen in infrastructuur. Een gunstige omgeving voor privéinvesteerders heeft idealiter een stabiel politiek klimaat, goede handelsomstandigheden en ruimte voor groei. Daarnaast worden ook factoren als de veiligheid, de betrouwbaarheid van aannemers, en effecten van wisselkoersen in rekening gebracht. 

Net als in eerdere edities wordt het klassement aangevoerd door de “jonge” economieën Singapore, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Onderaan het klassement bengelen Griekenland, Argentinië en Venezuela. De situatie in Europa is stabiel tot positief: Nederland (10de) haalt de top 10, maar ook het Verenigd Koninkrijk (9de), Duitsland (13de) en Oostenrijk (14de) horen bij de stijgers. De Scandinavische landen behouden hun stevig verankerde positie aan de top van het klassement, met Noorwegen op de 6de en Zweden op de 7de plaats. 

België (18de) hoort bij de laagste West-Europese landen in het klassement, en blijft op dezelfde positie als in 2014. In ons land gaan een moeizaam aantrekkende economische groei en onzeker vooruitzicht gepaard met een sterke terugval van de investeringen door de overheid. Verder is niet duidelijk welke toekomstige projecten in België het meest levensvatbaar zijn. 

Nood aan transparantie 

Luc Hellemans, CEO van Arcadis in België: “Een aantal redenen weerhouden investeerders ervan te mikken op Belgische projecten. De overheid staat traditioneel weigerachtig tegenover toenadering met de privésector, waardoor er weinig ervaring bestaat met publiek-private samenwerkingen (PPS). Daarnaast ontbreekt er ook een duidelijke besluitvorming over projecten, met als voorbeelden het herhaaldelijk uitgestelde Gewestelijk Expressnet rond Brussel, of het betwiste tracé van de Oosterweelverbinding. Maar ook de problematiek van de Brusselse tunnels geeft niet meteen een positief beeld van het Belgische infrastructuurbeleid. Om investeerders te lokken, is een transparante pipeline met ‘bankable’ projecten van kapitaal belang.” 

Betrouwbare aannemers 

Een positieve noot: België onderscheidt zich door de betrouwbaarheid van de aannemers. De onderzoekers plaatsen ons land wat dit betreft wereldwijd op de 4de plaats. Dit is goed nieuws, want een kwaliteitsvolle dienstverlening door leveranciers en dienstverleners verlaagt het risico verbonden aan het project. Deze betrouwbaarheid biedt de overheid tevens de mogelijkheid om een deel van het projectrisico contractueel toe te vertrouwen aan de uitvoerders – het principe van een PPS. Hoe groter het vertrouwen tussen de overheid en hun projectpartners, hoe meer deze laatste met innovatieve en flexibele financiële oplossingen voor de dag kunnen komen. 

Onzekere vooruitblik 

Toch is het al bij al afwachten wat betreft de verdere evolutie van de Belgische infrastructuurmarkt.

Luc Hellemans: “De toekomst voor België is momenteel onzeker. De cijfers waarop onze index gebaseerd is, dateren van 2015. De feiten van 22 maart hebben echter hun impact: het toerisme kent een terugval, en buitenlandse investeerders zijn minder geneigd hun blikken te richten op België. Er is dus minder vraag naar infrastructuur, en het wordt bovendien moeilijker om de middelen te vinden. Een plotse boom valt dus niet te verwachten.” 

De volledige ranglijst: 

Ranking 2016

Land

Wijziging t.o.v. 2014

1

Singapore

=

2

Qatar

=

3

Verenigde Arabische Emiraten

=

4

Canada

=

5

Maleisië

+2

6

Noorwegen

=

7

Zweden

-2

8

Verenigde Staten van Amerika

=

9

Verenigd Koninkrijk

+1

10

Nederland

+1

11

Australië

-2

12

Japan

+3

13

Duitsland

+1

14

Oostenrijk

+2

15

Saoedi-Arabië

-3

16

Chili

-3

17

China

=

18

België

=

19

Frankrijk

=

20

Zuid-Korea

+1

21

Indonesië

+2

22

Zuid-Afrika

=

23

India

+2

24

Spanje

=

25

Thailand

-5

26

Turkije

+2

27

Colombia

=

28

Filippijnen

+1

29

Polen

+1

30

Mexico

-4

31

Portugal

=

32

Roemenië

+4

33

Brazilië

-1

34

Italië

+1

35

Rusland

-1

36

Nigeria

+2

37

Pakistan

=

38

Egypte

-5

39

Griekenland

+1

40

Argentinië

-1

41

Venezuela

=

Over het onderzoek: 

De Global Infrastructure Investment Index wordt sinds 2012 elke twee jaar gepubliceerd en waardeert 41 landen op aantrekkelijkheid voor investeerders om te investeren in infrastructuur. Deze aantrekkelijkheid gaat over de lange termijn (>5 jaar). Het onderzoek is gebaseerd op cijfergegevens per land die een indicatie geven van de verwachte vraag naar investeringen in infrastructuur, het ondernemingsklimaat en het relatieve niveau van investeringsrisico. De veerkracht van de economie weegt zwaar door in de eindscore. In totaal werden 24 indicatoren gebruikt, die uiteenvallen in 5 categorieën: economie, ondernemen, risico, infrastructuur en financiële context. Al deze elementen zijn gecombineerd en geven een sterk overzicht van het risicoprofiel voor elke markt en hoe aantrekkelijk deze zijn voor potentiele investeerders. 

Bronnen (niet exhaustief): World Bank, World Economic Forum Global Competitiveness Index, Heritage Foundation, DHL, Economic Intelligence Unit, Business Monitor Index and Political Terror Scale. 

Vragen over dit artikel

Kristof Peperstraete

Chief Executive Officer, Belgium Stel me een vraag

Arcadis White paper

Globaler Arcadis Infrastruktur Investitionsreport 2016
Global Infrastructure Investment Index 2016

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.