• Nieuwsbericht
  • 27 april 2019
  • België

Arcadis is CO2-neutraal

België - In 2018 was Arcadis België voor het eerste jaar CO2-neutraal. Onze jaarlijkse CO2-emissie ligt nu 32% lager in vergelijking met 2010, de restuitstoot compenseren we in samenwerking met CO2-logic.

Arcadis CO2 Neutraal

Arcadis stoot nu 32% minder CO2 uit dan in 2010

Arcadis voert al negen jaar een actief duurzaamheidsprogramma, waar CO2-reductie een belangrijk onderdeel van is. Elk jaar opnieuw nemen we maatregelen die onze emissies gestaag doen dalen. Ondertussen kunnen we met trots bekendmaken dat we in 2018 maar liefst 32% minder uitstootten dan in 2010 (in kg CO2/FTE). Vorig jaar bedroeg onze carbon footprint in totaal 2.041 ton CO2, zijnde 2,63 ton per FTE.

Arcadis compenseert sinds 2018 deze emissies. In samenwerking met CO2-logic steunen we het Paradigme-project in Kenia, dat CO2-emissies reduceert door de aankoop van energiezuinige ovens voor de plaatselijke bevolking.  De ovens verbruiken 40 tot 50% minder hout of houtskool, waardoor de uitstoot veel lager ligt, er minder hout gekapt moet worden én er zo meer tijd vrijkomt voor de vrouwen om hun kinderen onderwijs te bieden.

Sofie Willems, Duurzaamheidsmanager bij Arcadis: "Hiermee hebben we een mooie mijlpaal bereikt in ons duurzaamheidsprogramma. Het is vooral een sterk signaal dat Arcadis België de verantwoordelijkheid voor haar CO2-emissies heel serieus neemt. De compensatie van de restuitstoot is echter niet ons einddoel, dat blijft het terugdringen van onze emissies in lijn met het Paris Agreement en de Science Based Targets die de opwarming van de aarde onder de 1.5°C houden. Maar we willen niet wachten tot 2050 om CO2-neutraal te zijn. Daarom zetten we nu reeds kracht bij door onze nog niet vermeden emissies te compenseren. We geloven dat we met dit project ook bijdragen aan een betere leefkwaliteit van de gemeenschappen in Kenia. Ook die sociale component is  heel belangrijk in ons duurzaamheidsprogramma."

 

Download onze whitepaper

SUSTAINABILITY REPORT 2018

>>Klik hier om de PDF te downloaden


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.