• Nieuwsbericht
  • 26 september 2018
  • Brussel

Goed bestuur noodzakelijk voor invoering zelfrijdende voertuigen

Brussel - Brussel, 26 september 2018 - Arcadis, wereldwijd ontwerp- en adviesbureau voor de natuurlijke en bebouwde omgeving, publiceert ‘Citizens in Motion’, een rapport waarin de uitdagingen omtrent geconnecteerde en autonome voertuigen (CAV) van 14 steden onder de loep worden genomen. Het studiebureau benadrukt dat zelfrijdende voertuigen kansen bieden voor steden, maar zeker ook bedreigingen. Autonome voertuigen zijn geen verre toekomstmuziek meer en steden wereldwijd onderzoeken nu al de integratie van deze voertuigen. De mate en de manier waarop ze dat doen hangt af van een aantal factoren, zoals hun unieke culturele erfgoed en de bestaande infrastructuur. De meeste grootsteden worden geconfronteerd met enerzijds congestie, overvol openbaar vervoer en slechte luchtkwaliteit en anderzijds de noodzaak om nog te groeien, hun concurrentievermogen met andere steden te vergroten en de beleving voor hun inwoners te verbeteren. Geconnecteerde en autonome voertuigen bieden een reële kans om stedelijke mobiliteit te optimaliseren. Ze creëren complexe uitdagingen en bieden een aanzienlijk potentieel voor vooruitgang.

Brussel

Zelfrijdende voertuigen bieden kansen voor steden, maar zeker ook bedreigingen.

Kansen en uitdagingen

Arcadis vergeleek 14 steden wereldwijd, waaronder Brussel, en onderzocht hoe zij de revolutie naar zelfrijdende voertuigen aanpakken. 
De digitale transformatie van alle industriële sectoren biedt een enorme kans voor steden om de stedelijke mobiliteit radicaal te veranderen. Maar het is ook een hele uitdaging op bestuurlijk niveau: zonder degelijke implementatiestrategie kan de komst van deze voertuigen leiden tot een stijging van de fileproblemen en een daling van het gebruik van het openbaar vervoer en de inkomsten hieruit.  

Mark Keppens, doctor in de verkeerskunde, Arcadis:  "We staan op een kruispunt. Afhankelijk van hoe lokale overheden deze nieuwe technologieën omarmen, zijn er twee scenario's mogelijk. Ofwel wordt de implementatie goed omkaderd met een positief effect voor de stedelijke groei en de gebruikerservaring als gevolg, ofwel, bij gebrek aan bestuurlijke omkadering, zullen particuliere initiatieven de openbare ruimte ongecontroleerd en ongereglementeerd gebruiken en zullen lokale besturen inkomsten mislopen die nodig zijn om de openbare ruimte aan te passen en te onderhouden.” 

Er zijn vier belangrijke aspecten die bijdragen aan het succes van deze nieuwe vervoersmodi:
- De gebruikerservaring
- Gegevensbeheer
- Een ecosysteem dat waarde creëert voor het publiek en privé
- Multimodale digitale platformen

"Een algemene succesvolle implementatie en integratie van autonome voertuigen kan alleen als we een goede balans vinden en waarde creëren voor zowel overheidsinstanties als particuliere exploitanten", voegt Keppens toe.


Focus op Brussel 

Sommigen grootsteden zoals San Francisco of Singapore, gaan een publiek-private samenwerking aan om autonome voertuigen een centrale rol te geven in hun toekomstige vervoersysteem, zodat ze een integraal onderdeel worden van de transportlogistiek op de schaal van de metropool.
In Brussel wordt het openbaar vervoer door de overheid georganiseerd. Autonome voertuigen worden dan eerder gezien als een aanvulling op het algemene vervoersaanbod en als gepersonaliseerde transportoplossing. 

In België spelen openbare vervoersmaatschappijen een cruciale rol in België om de invoering van autonome voertuigen in goede banen te leiden”, zegt Mark Keppens. “Zo hebben ze expertise op het gebied van aparte rijbanen, sociale en fysieke toegankelijkheid, en overstap- oplaad- en servicepunten. Vooral in gebieden die minder frequent bediend worden door het openbaar vervoer zien we de behoefte om het vervoersaanbod uit te breiden. Zelfrijdende shuttles of deelwagens kunnen hier een oplossing bieden.
De uitdaging ligt er vooral in om erover te waken dat deze nieuwe technologie niet ten koste gaat van het gebruik van de fiets en van het klassieke openbaar vervoer, zoals uit een recente studie van Arcadis in Amsterdam is gebleken.
” 

Een revolutie in beweging

Elke stad heeft zijn eigen kenmerken en er bestaat geen “one size fits all"-benadering. Wel staat het vast dat mobiliteitsoplossingen gevonden zullen worden op stedelijk niveau, net zoals vele andere strategische beslissingen - vooral die met een impact op het milieu - meer en meer lokaal worden genomen. Dit bevestigt de machtsverschuiving van federaal naar stedelijke niveau.
De studie toont alvast twee duidelijke trends. Ofwel zien steden die autonome voertuigen als een aanvulling op hun huidige vervoersaanbod en blijven ze massaal investeren in openbaar vervoer. Ofwel geloven steden (zoals San Francisco en Singapore) dat de toekomst van de mobiliteit zal draaien rond autonome voertuigen. 
"De vergelijking tussen de steden maakt duidelijk dat het noodzakelijk is om de komst van autonome voertuigen individueel af te stemmen op de noden van elke stad", besluit Keppens.

GA NAAR HET RAPPORT 'CITIZENS IN MOTION'

Vragen over dit nieuws

Katrien Hermans

Marketing & External Communications Manager +32 496 19 90 97 Stel me een vraag