• Nieuwsbericht
  • 20 april 2018
  • Brussel

21 april : Wereld vismigratiedag

Brussel - Arcadis draagt dam- en stuwverwijdering bij tot een betere vismigratie maar ook tot de verbetering van de ecologische conditie van onze waterlopen. Samenwerking tussen natuurorganisaties, overheden en bedrijven is hiervoor noodzakelijk.

"We moeten ons bewust zijn van de verbindende kracht van een gezonde rivier” zegt Kris Casteleyn, Teamleader Watermanagement bij Arcadis. “Onze waterlopen staan onder druk door de vele activiteiten die er zich rond hebben ontwikkeld en die in de toekomst nog zullen toenemen, zowel in stedelijk als niet-stedelijk gebied. We vergeten te vaak wat er zich onder het wateroppervlak afspeelt, de leefomgeving van miljoenen vissen die migreren op zoek naar voedsel, om te overwinteren of om zich voort te planten.
 
Om de vele vismigratieknelpunten op te lossen, worden vispassages aangelegd. Dat is een stap in de goede richting, maar niet altijd de beste oplossing om vissen binnen te laten volgens Jasper Arntz, Projectleider waterbeheer en ecologie. ‘Open de deur waar het moet en verwijder de deur waar het kan’. Wanneer we willen werken aan grootschalig ecologisch herstel is een vispassage in veel gevallen slechts een lapmiddel. Het verwijderen van stuwen en dammen dient zodoende altijd te worden afgewogen. Andere belangen, zoals waterveiligheid, zorgen er echter voor dat de aanleg van een vispassage in vele gevallen het maximaal haalbare is. Kies daarbij altijd voor een toekomstbestendige oplossing. Focus niet alleen op een optimaal ontwerp, maar denk zeker na over de fase na aanleg. Zonder het juiste beheer en onderhoud is de aanleg van een vispassage een zinloze investering.
 
Vele Belgische gebieden erkennen het belang van vismigratie. Zo werkt Arcadis mee aan het oplossen van vismigratieknelpunten en hoogwaterbeheer op de Bosbeek en de Dommel in Vlaanderen. Voor het verwijderen van stuwen en dammen heeft Arcadis een Dam Removal Team samengesteld, want alleen met voldoende kennis van alle betrokken disciplines kan worden ingezet op acceptatie van dergelijke maatregelen

Voor bijkomende informatie over de vismigratiedag: https://www.worldfishmigrationday.com/

***
Over Arcadis

Arcadis is een wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Door de toepassing van onze diepe marktsectorkennis in combinatie met onze ontwerp-, consultancy-, engineering-, project- en managementdiensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke en duurzame resultaten. Wij zijn met 27.000 mensen die in ruim 70 landen 3,4 miljard euro aan omzet genereren. Wij ondersteunen UN-Habitat met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. www.arcadis.com
Dankzij eeuwenlange ervaring in de watersector hebben de experts van Arcadis, bestaande uit ingenieurs, wetenschappers en consultants van over de hele wereld, een unieke positie om een veilige en betrouwbare watertechnologie te leveren die voldoet aan de eisen van de snel veranderende wereld waarin we leven. Arcadis heeft jarenlange kennis en ervaring inzake ontwerp, aanleg en monitoring van vispassages. Vragen over dit nieuws

Katrien Hermans

Marketing & External Communications Manager +32 496 19 90 97 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.