• Nieuwsbericht
  • 9 augustus 2018
  • Brussel

Verschillende zwemplassen weer open na innovatieve behandeling tegen blauwalgen

Brussel - Arcadis ontwikkelde samen met de Universiteit van Amsterdam een innovatieve manier om de gevaarlijke cyanobacterie of blauwalg te bestrijden op basis van waterstofperoxide. De methode werd de voorbije jaren al succesvol toegepast in Nederland en Frankrijk. Na de aanhoudende warmte van juli en begin augustus is de interesse in deze methodiek enorm toegenomen.

Arcadis ontwikkelde samen met de Universiteit van Amsterdam een innovatieve manier om de gevaarlijke cyanobacterie of blauwalg te bestrijden op basis van waterstofperoxide

De bestrijding van blauwalgen door middel van waterstofperoxide is een duurzame en ecologisch te verantwoorden techniek

Cyanobacteriën of blauwalgen komen veel voor in stilstaand zoet water van vijvers of zwemplassen, maar ook in rivieren en andere watersystemen. Bij warm weer kunnen blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen. Sommige soorten produceren giftige stoffen die erg schadelijk kunnen zijn voor de huid en het zenuwstelsel van mens en dier. In de meest intense gevallen, bij bepaalde huisdieren zoals honden, kan de intoxicatie tot de dood leiden. De zwemwaterplassen en recreatiedomeinen worden in de zomer streng gecontroleerd. Een zwemverbod kan opgelegd worden wanneer er een gevaar dreigt voor de volksgezondheid.

Blauwalgen kunnen echter bestreden worden: Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat blauwalg veel gevoeliger is voor waterstofperoxide dan andere (niet giftige) algen. Een behandeling met een kleine concentratie waterstofperoxide is efficiënt om deze cyanobacteriën specifiek te bestrijden, zonder de fauna en flora of andere fytoplanktonsoorten te beschadigen. In dit stadium wordt de techniek nog als experimenteel beschouwd. De feedback en ervaring met betrekking tot de uitgevoerde behandelingen wordt verder geanalyseerd en geëvalueerd door de universiteiten van Rennes en Amsterdam.

De bestrijding van blauwalgen door middel van waterstofperoxide is een duurzame en ecologisch te verantwoorden techniek omdat het waterstofperoxide volledig wegreageert en geen residu’s achterlaat in het behandelde water. Met één injectie zijn de waterplassen in kwestie behandeld voor een periode van 3 tot 8 weken. Voor de toepassing van de behandeling moet de peroxide in de volledige waterkolom worden ingespoten met behulp van een specifiek uitgeruste boot. “We zijn ons ervan bewust dat we bezig zijn met symptoombestrijding, maar een brongerichte aanpak is veelal kostbaar en biedt geen snelle oplossing voor een acuut probleem. Hierdoor is het zinvol om deze methodiek verder te ontwikkelen”, zegt Jasper Arntz, consultant watermanagement en ecologie in Nederland.

In onze buurlanden heeft Arcadis de waterstofperoxidemethode al meermaals succesvol toegepast in zwemwateren, drinkwaterbassins, stadsvijvers en mosselkwekerijen. De problematiek doet zich ook in België voor, denk maar aan de putten in Lommel, het Kanaal Bocholt-Herentals, Roeselare-Leie en Gent-Brugge, de oude Dender, de vijvers van Watermael-Bosvoorde en het meer van Haute-Sûre, waar op vele plaatsen al een zwem- en watersportverbod is afgekondigd. Verschillende Belgische steden en gemeenten tonen dan ook interesse in deze behandelingsmethode van blauwalgen. We verwachten dat het gebruik ervan ook hier snel zal ontwikkelen”, zegt Kris Casteleyn, teamleader watermanagement bij Arcadis België.

Het gebruik van peroxide is strikt gereglementeerd. Voor het gebruik ervan zijn specifieke vergunningen nodig.


Vragen over dit nieuws

Katrien Hermans

Marketing & External Communications Manager +32 496 19 90 97 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.