• Nieuwsbericht
  • 27 september 2018
  • Brussel

Arcadis ondertekent Green Deal voor biodiversiteit

Brussel - De Green Deals zijn een initiatief van de Vlaamse Overheid om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven.

Biodiversité

Biodiversiteit op bedrijventerreinen biedt voordelen voor zowel het bedrijf als de omgeving

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen wordt tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht.

Arcadis biedt ondersteuning bij piloot biodiversiteitsprojecten en geeft advies op maat over aanleg en beheer van natuur en evalueert hoe bedrijven hier baat bij hebben.

Biodiversiteit op bedrijventerreinen biedt voordelen voor zowel het bedrijf als de omgeving.

Zo zorgt het oa. voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden. Het “groenblauwe netwerk” versterkt en zorgt voor een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen. Meer groen heeft positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt onder andere bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht. Een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen versterkt dus de gezondheid en het welzijn van de werknemers en van de buurtbewoners. Het vergroenen van het eigen terrein kan bedrijven ook op de kaart zetten als innovatieve spelers en zo een belangrijke schakel vormen om geëngageerd personeel aan te trekken en het versterkt een duurzaam imago naar klanten, leveranciers, medewerkers en stakeholders. In sommige gevallen biedt het integreren van natuur in het bedrijf zelfs een goedkopere oplossing voor het bedrijf zelf. Door waterbuffering niet met ondergrondse betonnen constructies te voorzien, maar door aan de slag te gaan met groendaken en natte natuur met grachten en wadi’s ontstaan een financiële win voor het bedrijf en een win voor de natuur wanneer het geheel invulling wordt gegeven met oog voor biodiversiteit. 


Vragen over dit nieuws

Katrien Hermans

Marketing & External Communications Manager +32 496 19 90 97 Stel me een vraag