• Nieuwsbericht
  • 14 februari 2017
  • Hasselt, België

Persbericht: "Start-oranje zorgt voor vlotter verkeer op kruispunten"

Hasselt, België - Met start-oranje, waarbij verkeerslichten tussen het rode en groene licht kort even oranje geven, zou het verkeer op kruispunten in België vlotter kunnen doorstromen. Toch zijn er ook aandachtspunten, meer bepaald op het gebied van verkeersveiligheid. Dat is de conclusie van de masterthesis van Brent Spelmans van Arcadis, die vorig jaar afstudeerde als Master in de Mobiliteitswetenschappen aan UHasselt. Hij nodigde 47 mensen uit om in een rijsimulator het start-oranje uit te testen. Het was de eerste keer dat start-oranje in België getest werd.

Boven: bij start-oranje is er tussen de “rode” en “groene” fase een fase “oranje-rood”. Zo weten bestuurders dat ze binnenkort mogen vertrekken.“Bij start-oranje springen stoplichten na rood eerst op oranje, voordat het groen wordt”, legt Brent Spelmans uit. “Het oranje licht brandt dan in combinatie met het rode licht en waarschuwt bestuurders dat het groene licht eraan komt. Bestuurders kunnen hun auto dan alvast in de eerste versnelling zetten en dus sneller vertrekken.” Het systeem bestaat al in vele landen in West-Europa, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden.

Sneller vertrekken

In een experiment met een rijsimulator aan de UHasselt gingen 47 testpersonen de weg op. Hierbij werden ze geconfronteerd met kruispunten waar vóór het groene lichtsignaal 2 seconden oranje werd gegeven. Gemiddeld namen de onderzoekers een tijdswinst van 1.1 seconde waar. Dit stemt overeen met eerdere onderzoeken, die vaststelden dat start-oranje van 2 seconden de capaciteit van kruispunten met 6% kan vergroten.

“Weinig onderzocht in België”

Brent Spelmans (23 jaar, afkomstig uit Landen) werkt als projectingenieur Infrastructuur en Mobiliteit bij ontwerp- en consultancybedrijf Arcadis. Als afstuderende Master in de Mobiliteitswetenschappen boog hij zich in 2016 over de invoering van start-oranje in België, ondersteund door Prof. dr. Tom Brijs en dr. ir. Ali Pirdavani van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB, UHasselt) en experts van Arcadis. Het onderzoek is na peer review geaccepteerd door de Transport Research Board Annual Meeting in Washington, waar promotor Ali Pirdavani begin januari 2017 het onderzoek van Brent Spelmans presenteerde.

Brent Spelmans over de aanleiding van zijn thesisonderzoek: “Het wordt eigenlijk weinig onderzocht. Toch is het een opportuniteit: we staan met z’n allen vaak vast in het verkeer, dus wil iedereen toch graag de wachttijden zoveel mogelijk verkorten? Het huidige systeem van rood-groen zorgt voor tijdverlies. Bestuurders hebben tijd nodig om te reageren op groen licht – en met het start-oranje gaat deze reactietijd al in vóór het groen wordt. De resultaten van het experiment bevestigen dat dit voor een betere doorstroming zorgt. Bovendien gaven de deelnemers aan dat ze start-oranje positief ervaarden, gezien dit hen meer tijd gaf om te reageren op groen licht.”

Veiligheid blijft belangrijkste vraagstuk

“Een aantal aspecten verdienen nog verder onderzoek”, gaat Brent verder. “Door het ontbreken van een wettelijk kader konden we geen experiment uitvoeren op de openbare weg. Dit zou natuurlijk een nog getrouwer beeld geven van de reacties van bestuurders, en de impact voor het verkeer.”

Volgens Prof. dr. Tom Brijs, UHasselt-promotor van het onderzoek, blijft het belangrijkste vraagstuk de verkeersveiligheid. “Een belangrijk argument tegen start-oranje is de vrees dat vroegtijdig vertrekkende bestuurders in aanvaring zouden komen met andere weggebruikers, die nog op het laatste moment het kruispunt oversteken in de andere richting. Hoewel we in onze experimenten geen enkel conflict vaststelden, hadden de bestuurders in de start-oranjefase inderdaad wel gemiddeld al een halve meter afgelegd vóór het groen was. Verder praktijkonderzoek zal uitsluitsel moeten bieden over de risico’s in reële situaties.”

“Vlotter verkeer kan ook zonder extra asfalt”

Het onderzoek is te situeren binnen een trend van een stijgende verkeersproblematiek. Het Federaal Planbureau voorspelt dat bij ongewijzigde infrastructuur de snelheid in het Belgische verkeer met 24% zal afnemen tegen 2030. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar manieren om de doorstroming te verbeteren, zonder grote infrastructuurinvesteringen.

Mark Keppens is doctor in de verkeerskunde en senior expert mobiliteit bij Arcadis. Hij ondersteunde Brent Spelmans bij het voltooien van zijn masterproef: “Dit onderzoek onderschrijft wat in de sector al langer bekend is. Vlotter verkeer kunnen we ook op andere manieren bereiken dan asfalt bij te gieten voor een bredere weg. Deskundigen spreken over intelligente transportsystemen: door het beter afstemmen van verkeersinstrumenten, zoals verkeerslichten, kan er heel wat winst worden gemaakt. Arcadis werkt trouwens ook aan de Antwerpse “supercomputer” die vanaf 2020 alle verkeerslichten aanstuurt, en zo de wachttijden drastisch zal verminderen.”

“Of start-oranje in België morgen wordt ingevoerd, is een andere vraag. We kunnen enkel hopen dat de wetenschap en het beleid een vervolg zullen geven aan dit eerste, bemoedigende experiment”, besluit Mark Keppens.

-Einde bericht-


Vragen over dit persbericht? Neem contact op met:

Robbe Libbrecht

Persmedewerker bij Arcadis

+32 497 23 30 38

robbe.libbrecht@arcadis.com  

 

Prof. dr. Tom Brijs

Professor Verkeersveiligheid, Instituut voor Mobiliteit (IMOB, UHasselt)

+32 473 99 99 95

tom.brijs@uhasselt.be


Over Arcadis

Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Door de toepassing van onze diepe marktsectorkennis in combinatie met onze ontwerp-, consultancy-, engineering-, project- en managementdiensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke en duurzame resultaten. Wij zijn met 27.000 mensen die in ruim 70 landen 3,4 miljard euro aan omzet genereren. Wij ondersteunen UN-Habitat met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. www.arcadis.com

Over het Instituut voor Mobiliteit (IMOB, UHasselt)

IMOB buigt zich dagelijks over tal van vraagstukken met betrekking tot verkeersveiligheid, mobiliteit, gedrag, wegontwerp, toerisme en autonomie. In ons onderzoek streven we naar duurzame, verkeersveilige mobiliteitsoplossingen voor elk individu en voor de samenleving. Om een onderbouwd advies te geven, bundelen we onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Verder zetten we meerdere technieken in zoals camera-gebaseerde observatie, eye-tracking, (3D-)visualisatie, rijsimulatie en gedragsmodellering om een beter inzicht te krijgen in de complexe interactie tussen mens, machine en wegomgeving.


Onder: de rijsimulator van UHasselt die gebruikt werd voor de proef. ©UHasseltVragen over dit nieuws

Jochem Binst

Woordvoerder +32 471 20 26 79 Stel me een vraag