Laatste nieuwsberichten

Laatste Blogs

Waarom asset management ertoe doet, zeker nu

Built assets zijn onmisbaar in onze maatschappij. Denk aan onze infrastructuur voor transport en vervoer, installaties voor drinkbaar water, onze netwerken die stroom voorzien of de gebouwen waarin we werken. Deze assets staan centraal voor een degelijke levenskwaliteit. Het beheer en de instandhouding hiervan zijn van cruciaal belang om tegenvallende prestaties of onnodige kosten te drukken.

Arcadis adviseert Volvo Cars bij heropstart productie

In samenwerking met Arcadis voert Volvo Cars structurele en technische aanpassingen door om hun autoproductie terug te starten. Maandag 27 april werd deze al voor 50% hervat. Arcadis adviseert en helpt bij de veiligheidswerken zodat mensen weer beschermd aan het werk kunnen. Volgende week hoopt Volvo de productie 100% aan te vangen.

Zorgen voor onze mensen én onze business beschermen, dat is de uitdaging.

Inzetten op telewerk, mensen zo veel mogelijk van thuis uit laten werken. De coronamaatregelen vormen een uitdaging voor veel bedrijven. Toch was ik er meteen gerust in dat Arcadis technisch goed uitgerust was om deze noodzakelijke veranderingen op te vangen. Onze investeringen in digitalisering over de laatste jaren leveren ons nu een voordeel op. De sociale en economische impact op onze medewerkers is echter een ander paar mouwen. We moeten een goede balans vinden tussen zorg dragen voor onze mensen en het beschermen van onze business.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.