• Starters en studenten

Stages en eindwerken

Ben je benieuwd naar wat Arcadis juist doet?

Wil je graag met ons kennismaken? 

Schrijf je dan in op het kennismakingsprogramma: 'Terra Arcadia', of breng een bezoekje aan onze beursstand, op één van de vele schoolbeurzen waar we aanwezig zijn!


Wil je al een eerste ervaring opdoen binnen ARCADIS, maar zit je nog op de schoolbanken ?

Misschien vind je bij ARCADIS wel de stage of het thesisonderwerp dat jou op het lijf geschreven is!

Stages

Stages vormen een belangrijk onderdeel in het opleidingsproces van studenten. Met een eerste summiere werkervaring kan je als student ervaren wat de inhoud van een toekomstige rol binnen een bedrijf kan zijn. 
Arcadis biedt jaarlijks een aantal stageplaatsen aan, voornamelijk aan studenten die bachelor- en masterprogramma's volgen, voornamelijk in technisch wetenschappelijke studierichtingen (Master in de ingenieurswetenschappen, master in toegepaste ingenieurswetenschappen, ...). 
Tijdens de stage zal je de realiteit ervaren van projectmatig werken. Gezien de duur van een (deel) van een project minimaal 1 à 2 maanden in beslag kan nemen, is het van belang dat de duur van de stage minimum een 6-tal weken is. 

Je kunt je hier aanmelden voor een stage. Vermeld in je toegevoegde motivatie zeker volgende elementen:

Afdeling waar je wenst terecht te komen
Duur van de stage 
Periode 
Situering van de stage in de opleiding 
Verwachtingen van de stage

Eindwerk / Thesis

Ingenieurs en projectleiders van Arcadis begeleiden jaarlijks een paar afstudeerprojecten, die aansluiten bij de ontwikkeling van knowhow in de vakgebieden die ARCADIS op de markt profileert. Hierin werken we reeds nauw samen met een aantal hogescholen en universiteiten. 

Wens je zelf een voorstel te doen m.b.t. een mogelijk onderwerp, meld je dan hier aan met een uitgebreide beschrijving.


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.