• Professionals

Jouw kennis en vaardigheden

Ontdek de verschillende rollen, ervaringen, en leadership programma's. De topredenen om bij Arcadis te komen werken.

Voortdurend je kennis en vaardigheden aanscherpen, vernieuwen en uitbreiden, aan de hand van nieuwe ervaringen en leadershipprogramma’s.

Hiermee leveren onze medewerkers de beste diensten aan onze opdrachtgevers. Vanzelfsprekend stimuleert Arcadis het ‘leren en ontwikkelen’ van medewerkers op vele terreinen. Veel gebeurt in de praktijk: van en met collega’s in wisselende teams. Door peter/meter begeleiding en lunchbijeenkomsten, via diverse platforms. 


Wat betekent dit voor jou?

Jaarlijks maken onze medewerkers en leidinggevenden afspraken. Niet alleen over de activiteiten die kunnen bijdragen aan het leren en ontwikkelen, maar ook over de ambitie. Jouw mogelijkheden zijn daarom divers:

  • vervullen van een andere of extra rol;
  • oppakken van andere type opdrachten of projecten;
  • volgen van een vakinhoudelijke cursus of opleiding;
  • deelnemen aan een congres of seminarie;
  • optreden als gastdocent bij een in- of externe opleiding;
  • coaching van studenten, juniors en starters;
  • lid worden van een in- of extern netwerk;
  • deelname aan een ontwikkelprogramma zoals PDP, ANP, ..
  • via Quest kennis opdoen en ervaring uitwisselen met buitenlandse collega’s;
  • trainen van specifieke vaardigheden, zoals met het Arcadis trainingsaanbod rondom thema’s als de klant, het project, leiding geven of persoonlijke effectiviteit. Dat is trainen en tegelijk netwerken met collega’s uit andere divisies.

Als het aan Arcadis ligt, maak je van leren een dagelijkse gewoonte!

 

Arcadis Belgium besteedt momenteel veel aandacht aan het uittekenen van carrièrepaden en talentmanagement van medewerkers , een project mede tot stand gebracht met steun van ESF Vlaanderen:


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.