• Onze mensen

Olivier Morant

Commercial Manager

Wat vind je leuk aan werken bij Arcadis?

Arcadis biedt een flexibele werkomgeving aan waardoor ik een evenwicht tussen privé- en werkleven kan vinden, wat stimulerend werkt. Doordat ik van thuis kan werken, kan ik bijvoorbeeld gezin en werk gemakkelijker combineren. Deze flexibiliteit is een groot voordeel voor mij en mijn gezin. 

Er zijn hulpmiddelen zoals videoconferenties of de flex desk, dat wil zeggen de mogelijkheid om vanuit de verschillende Arcadis vestigingen te werken, waardoor ik lokaal kan werken in functie van mijn externe afspraken. Deze flex desk versterkt ook de uitwisselingen tussen collega's, er ontstaat meer dialoog, een welkom gevoel en openheid.

Op welke manier vind je steun bij je collega's of leidinggevenden?

"Open Up" is een werkingsbeleid van Arcadis dat wordt toegepast door alle medewerkers, zowel managers als bedienden. Het is altijd leuk wanneer een collega van een andere site een dag naast jou komt werken. Zo kan ik ook spontane of geplande meetings houden met mijn manager, of ik nu in Luik ben of elders, en of hij nu vanuit Charleroi werkt of thuis.

Hoe zie jij de waarden bij Arcadis werkelijkheid worden?

De waarden van Arcadis zijn integriteit, klantgerichtheid, duurzaamheid en samenwerking. Vier belangrijke waarden om gezond te evolueren in je job en om te garanderen dat het werk goed gebeurt en leidt tot tevredenheid van de klant. 

Door de transparante manier van werken kan er een vertrouwensband ontstaan tussen mij, mijn collega's en mijn manager. Aangezien flexibiliteit mogelijk is, doe ik mijn werk rustiger en nauwkeuriger, en uiteindelijk komt dat de klant ten goede. Ten slotte zijn er door de mobiliteit minder onnodige vervuilende verplaatsingen nodig en worden de ontmoetingen en de communicatie binnen de teams beter in de verf gezet.
Men zou kunnen denken dat deze 4 waarden bedoeld zijn om onze klanten over de streep te trekken, maar ze zitten diep geworteld in ons werkingsbeleid en onze werkomgeving.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.