Brussels Real Estate 2020

Onze City Excecutive Brussels, Oswald Verbergt, ging tijdens Brussels Real Esate 2020 spreken over de ontwikkelingskansen voor het Brussel hoofdstedelijk gewest, internationale praktijkcases, trends in de evolutie van de Europese bebouwde omgeving en de huidige en toekomstige uitdagingen door de klimaatverandering op het vlak van mobiliteit, water-, afval- en energiebeheer.

Wat zijn de bouwtrends voor de toekomst?

 Sustainable Cities Index

 

Eerst en vooral werd  de Sustainable City Index voorgesteld. Deze index, die werd ontwikkeld door Arcadis,  rangschikt 100 wereldsteden volgens de drie pijlers van duurzaamheid: People, Planet en ProfitBrussel vergelijken met steden zoals New York, London of Hong Kong, zou ons niet veel bijbrengen. Het was voor deze presentatie interessanter te kijken naar enkele Europese steden uit de lijst, zoals München, Copenhagen en Praag, die een vergelijkbaar inwonersaantal hebben met dat van het Brussels hoofdstedelijk gewest . In deze vergelijking scoort Brussel zeker goed bij People en Planet. Op de derde pijler, Profit, laat Brussel de andere 3 steden een grote voorsprong nemen. Deze pijler, die economische groei, innovatie en infrastructuur omvat,  toont dan ook de mooie opportuniteiten voor onze sector om Brussel het noodzakelijke stapje hogerop te brengen.

Lees meer over de Sustainable City Index.

 

 

The future of the European built environment

 

De vijf cruciale trends binnen de bebouwde omgeving, die hun effect zullen hebben op het toekomstige Europa en dus ook van belang zijn voor Brussel zijn: Climate change, Resource scarcity, Changes in population, Urbanazation en Focus on health and well-being. Door langere en intensere periodes van regenval enerzijds, en waterschaarste anderzijds, zullen steden te kampen krijgen met waterstress. Circulair bouwen wordt de norm, onze gebouwen worden de enige beschikbare materialenvoorraad, deze zal beheerd worden via het Internet of materials. Verwacht wordt dat Europa tegen 2050 een piek in bevolkingsaantal berijkt met meer ouderen dan jongeren en een teruglopend geboorteaantal. Oudere generaties zullen graag klein wonen dicht bij de nodige voorzieningen, waar jongere generaties  meer in de buitenwijken zullen willen wonen, wat de druk op de randgebieden vergroot. De ergonomie van ons werkgereedschap, kantoor meubilair en de werkomgeving wordt elementair in het ontwerp en beheer van gebouwen. Onze gezondheid en productiviteit zijn afhankelijk van de optimale temperatuur, voldoende licht, goede luchtkwaliteit en geluidsbeheersing. Groene en multifunctionele gebouwen zullen de norm worden

Lees het volledige Future of the European Built Environment rapport. 

 

Global Cities Program

 

Om steden te begeleiden in deze overgang om meer competitief, duurzaam en SMART te worden, is Arcadis gestart met het Global Cities Program. De focus van dit programma ligt vooral op Mobiliteit, Veerkrachtigheid en Verstedelijking. Enkele referenties die ik aanhaalde tijdens het evenement zijn voor mobiliteit de uitbreiding van de Brusselse Metro Noord. 3 gebouwen bestand tegen klimaatsverandering:  Wonderwoods in Utrecht van architect Stafano Boeri en VMSA, Milles Arbres in Parijs van architect Sou Fujimoto en Oxo, Aurore T5B in Parijs van architect Kengo Kuma. Als laatste referentie voor verstedelijking besprak ik de nieuwe wijk Tolbiac Chevaleret in Parijs, gebouwd als overkapping overheen de sporen, waarvoor Arcadis reeds vanaf de haalbaarheidsstudies betrokken is. Stuk voor stuk vernieuwende projecten die in de nabije toekomst gerealiseerd zullen worden en een antwoord zullen bieden op de uitdagingen van de toekomst.

 

Aanbevelingen voor Brussel

 

Als slot van de presentatie werden er nog enkele aanbevelingen meegegeven vanuit dezelfde thematiek . Bij het uitvoeren van de Brusselse ambities en zeker bij het ontwikkelen van de nog beschikbare grondreserves, raad ik aan vooral in te zetten op bereikbaarheid. Ontwikkel multifunctionele projecten boven of nabij bestaande- en nieuwe metro stations en transformeer deze stations tot Transport HUBs. Bouwen over treinsporen is de oplossing om het tekort aan openbare ruimte en betaalbare woningen op te vangen.  Om te eindigen, plaats als focus voor nieuwe projecten de gezondheid en welzijn van de gebruikers voorop.

 

De technische kennis en kunde is voor handen. Laten we samen de levenskwaliteit in de steden verbeteren.

 

 

 

Oswald Verbergt

City Executive Brussels +32 477 679 253 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.