Circulaire economie: Van utopie naar reële actie.

In de jaren 30 introduceerde president Roosevelt het ‘New Deal’ programma om de Verenigde Staten uit het slop van de grote depressie te trekken. Hij wou de economie rationaliseren en stabiliseren, en hij geloofde dat het de taak van de overheid was om het Amerikaanse volk bij te staan in moeilijke tijden. Vandaag heeft niet de economie maar wel de aarde nood aan een nieuw ambitieus programma. Het klimaat warmt op aan een bijzonder hoog tempo en het uitsterven van de biodiversiteit volgt diezelfde, veel te snelle tred.

Circulair bouwen

Een nieuwe ‘New Deal’, een Green Deal, is dus van levensbelang voor ons eigen ecosysteem. Green deal is dan ook de naam die de Vlaamse overheid geeft aan een samenwerkingsprogramma, dat ze definiëren als “een vrijwillige overeenkomst tussen privé-partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Daarbij worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering.”

Milieudoelen, verhoogde competitiviteit en goede bedrijfsvoering zijn drie prioriteiten die naadloos aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen en waarden van Arcadis. Als experts op vlak van duurzame gebouwen, infrastructuur én milieu twijfelden wij daarom geen seconde om de Green Deal Circulair Bouwen te ondertekenen. 
Samen met bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties engageert Arcadis zich om circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken.

Dat het niet bij mooie woorden blijft bij ons, bewijzen we dagelijks in duurzame bouwprojecten voor diverse klanten. We doen ook mee aan de theorievorming. In een vorige blog kan je lezen over de tien sleutelaspecten van circulair bouwen: materiaalvermijding, levensduurverlenging van materialen, hergebruik, recyclage, materiaal-efficiëntie kwantificeerbaar maken, businessmodellen en product-dienst combinaties, ecosysteemdiensten, industriële symbiose en deel-economie, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, co-creatie en langdurige klantenrelaties. We gaan er dieper op in in het rapport dat we voor WBCSD, de World Business Council for Sustainable Development, ontwikkelden. En binnenkort publiceert EURIMA een white paper waarin we de circulair bouwende wereld van 2050 beschrijven. 

Circulaire economie is meer dan een overwaaiende rage. Het is een nieuw economisch model dat de focus legt op technieken én businessmodellen om materialen en resources zo lang mogelijk, en idealiter eeuwig, in gesloten cycli te houden van verlengd gebruik, hergebruik en recyclage. Sleutelcomponenten van circulaire economie zijn industriële symbiose, deeleconomie, product-dienst combinaties, nauwe producent-consument relaties, nabijheidseconomie, hergebruik en recyclage, urban mining, detoxificatie van hergebruikscycli en duurzame consumptie en productie. Tegengesteld aan circulaire economie zijn geprogrammeerde veroudering, downcycling, legacy substances of verlies van toegevoegde waarde.
Een duidelijk korfbegrip, maar wel met aspecten die allemaal op elkaar ingrijpen. Om dit in praktijk te brengen heb je een korf aan expertises nodig, samen met een holistische blik om alles samen te brengen en een ingenieursmentaliteit om het tenslotte te vertalen tot praktische maatregelen op de werf.
En laat dat nu net de ambitie zijn van Arcadis. Als marktleider in de circulaire consultancy steken we maar al te graag de handen uit de mouwen om deze utopie stukje bij beetje in realiteit om te zetten.


Mike van Acoleyen

Projectmanager Environment - Policy Studies +32 (0)472 53 0134 Stel me een vraag