Waarom asset management ertoe doet, zeker nu

Built assets zijn onmisbaar in onze maatschappij. Denk aan onze infrastructuur voor transport en vervoer, installaties voor drinkbaar water, onze netwerken die stroom voorzien of de gebouwen waarin we werken. Deze assets staan centraal voor een degelijke levenskwaliteit. Het beheer en de instandhouding hiervan zijn van cruciaal belang om tegenvallende prestaties of onnodige kosten te drukken.

De druk op assets neemt toe en dat heeft alles te maken met een snelle verstedelijking, klimaatverandering, waterschaarste en globalisering. Deze uitdagingen zijn door COVID-19 en de onzekerheden verbonden aan deze pandemie, alleen maar versterkt. Bedrijven en overheden moeten deze uitdagingen goed aanpakken om versnelde degradatie tegen te gaan. Zo maken ze hun assets toekomstbestendig. Het omarmen van technologie en digitalisering is hierin een belangrijke stap.

Helaas schiet de instandhouding van assets nog vaak tekort door een gebrek aan focus of door verouderde werkwijzen en methodieken. Dit leidt tot tegenvallende prestaties of onnodige kosten. Asset management, het beheer van activa is hier de sleutel. 

Arcadis beheerst de kunst om assets te optimaliseren en risico’s en kosten te beheersen om zo (meer) waarde te creëren. Ook toetsen we of activa bestand zijn tegen de gevolgen van onder meer klimaatverandering, cybercrime en the new way of working en of ze aanpasbaar zijn aan energietransitie en disruptieve technologieën. Dit alles vormt de basis van een toegespitst programma voor ontwikkeling, realisatie, aanpassing, exploitatie (beheer en onderhoud) en heroriëntatie op nieuwe behoeften. Zo zorgt Arcadis ervoor dat assets hun hele levenscyclus optimaal bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.

Meer informatie 

Dirk Vanderlinden

Senior Consultant Asset Management +32 476 98 58 43 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.