• Sektory trhu

Výroba energie a obnovitelné zdroje

Hledání nových způsobů výroby dostatečného množství energie pro obyvatelstvo planety při současné minimalizaci nepříznivých dopadů na životní prostředí je pro dodavatele velkou výzvou. Zajištění alternativních, obnovitelných a udržitelných zdrojů pro splnění rostoucích potřeb je přitom důležitější, než kdykoliv v minulosti.

Hendrik-Jan Bakhuizen

+31 6 27 06 07 93 Zeptejte se mě

Maximalizace návratnosti vašich investic do energií

Ve společnosti Arcadis rozumíme problémům, kterým naši klienti z energetického sektoru při zajišťování jejich pozice na trhu a maximalizaci návratnosti jejich investic musí čelit. Uspokojování rychle stoupající globální poptávky, hledání udržitelných řešení a snižování emisí uhlíku - to jsou problémy, se kterými se firmy všude na světě musí vypořádat.

Dodávky energií musí splňovat stále přísnější pravidla a předpisy týkající se dopadu na životní prostředí a bezpečnosti. Společnost Arcadis nabízí rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím zaměřeným na ekologii a bezpečnost pro větrné, solární, jaderné a tepelné elektrárny i pro vodní elektrárny.

Klienti musí investovat značné prostředky do plánování spojeného s nárůstem poptávky a zajištění realizace projektů v souladu s harmonogramem a rozpočtem je tudíž kritické. Naše zkušenosti, které čerpají z dlouholetých multidisciplinárních znalostí energetického sektoru, se zaměřují na snižování rizik. Nabízíme integrovaný řetězec služeb od plánování, strategických analýz a ekologických studií, až po návrh a projektování související infrastruktury.

Naše globální síť nám umožňuje zkombinovat naše znalosti a zkušenosti z projektů z celého světa a přizpůsobit je specifické místní situaci a potřebám. To v kombinaci s naším přístupem ke vztahům se všemi zainteresovanými subjekty je zárukou toho, že našim klientům budeme schopni nabídnout reálné výsledky.Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Hendrik-Jan Bakhuizen

+31 6 27 06 07 93 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.