• Výroba a průmysl

Konglomeráty

Jako důvěryhodní poradci řady předních světových nadnárodních konglomerátů přinášíme řešení jejich nejpalčivějších problémů od optimalizace nákladů na provoz back office až po pomoc s uváděním jejich produktů na trh.

Pomáháme globálním firmám růst, expandovat a řídit svou komplexní činnost.

Globální expanze znamená, že konglomeráty mají před sebou nebývalé příležitosti, jak vstoupit na nové trhy a zvýšit tak hodnotu pro své akcionáře. Firmy musí být schopny zajistit provoz různorodých subjektů na místní úrovni v rámci stanoveného globálního rámce. Klienti konglomerátů často disponují s větším množstvím nemovitostí než firmy působící v jiných sektorech trhu. Chápeme, že naši klienti požadují flexibilitu, odbornost a inovativní přístupy napříč širokým spektrem produktů od spotřebního zboží až po energie a dopravu.
The combination of modern materials and colors of the modern business building
Amazon.com Headquarters (Phase V) (Seattle, Washington)
Společnost Arcadis má za sebou dlouhou historii poskytování výjimečných a udržitelných výsledků pro své klienty z řad konglomerátů. Hluboké znalosti sektoru kombinované s technickými a obchodními řešeními nám pomáhají zajistit nejlepší možné výsledky z investic našich klientů do staveb a přírodních zdrojů. Velmi dobře rozumíme majetku a aktivům našich klientů i způsobům jejich činnosti a jsme schopni přinášet hodnotu v rámci celého životního cyklu jakéhokoliv projektu. Díky tomu dokážeme identifikovat rizika a příležitosti a implementovat řešení, která fungují.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.