• Výroba a průmysl

Chemie a léčiva

Firmy jsou ze strany svých akcionářů vystaveny rostoucímu tlaku na dosahování atraktivních výnosů. Provozní výsledek lze ovlivnit efektivnější realizací investičních projektů či snižováním provozních nákladů. Nabízíme řešení pro zvýšení efektivity, která vám poskytují jistotu na náročných globálních trzích.

Chemie- und Pharmaindustrie

Řešení pro zvýšení efektivity, která vám poskytují jistotu na náročných globálních trzích

Chemický a farmaceutický průmysl čelí celí řadě výzev.

  • Chemické a farmaceutické společnosti jsou vystaveny tlaku na snižování marží a snaží se přicházet s novými inovacemi, aby si udržely svůj dodavatelský řetězec a snížily své provozní náklady.
  • Vzhledem k nárůstu a stárnutí populace musí farmaceutické firmy investovat velké částky, aby byly schopny naplnit poptávku po lécích, zajistit si přístup k potřebným zdrojům a udržet si náskok před konkurencí.
  • Chemické firmy soutěží o levnější zdroje energie a prostředí pro investice se (částečně díky břidlicovému plynu) mění. Hlavním úkolem však zůstává důraz na snižování nákladů.
  • Firmy jsou ze strany svých akcionářů vystaveny velkému tlaku na dosahování atraktivních meziročních výnosů. V důsledku toho usilují o zvyšování globální efektivity svého působení a snaží se zaváděním globálních funkcí a standardů snižovat své náklady.
  • Investiční programy musí splňovat obchodní potřeby a vzhledem k omezeným kapacitám firmy hledají nové cesty pro efektivnější realizaci svých investičních programů/projektů.

  • Nabízíme řešení pro zvýšení efektivity, která vám poskytují jistotu na náročných globálních trzích. Pomáháme našim klientům uvolnit hodnotu skrytou v jejich  stavbách a přírodních zdrojích, zajišťujeme jako jediný partner pro řízení programů kdekoliv na světě služby spojené s investičními projekty, a realizujeme programy v oblastech výzkumu a vývoje, výroby, nemovitostí a správy majetku.  Díky optimalizaci dodávek, využití a likvidace nemovitého majetku a přírodních zdrojů pomáháme zvyšovat efektivitu výroby a snižovat rizika.

S využitím našich nejmodernějších inovací, technologií a postupů přinášíme nejnižší náklady a životní cyklus zařízení a obvykle našim klientům umožňujeme dosahovat úspory ve výši až 30%.  Díky našim znalostem místních trhů, sektoru, legislativy i ekonomického a kulturního pozadí a vzhledem k husté síti kontaktů jsme schopni našim klientům pomoci s rychlou a efektivní realizací jejich projektů v oblastech pracovišť, výzkumu a vývoje, regulace, výroby, balení a distribuce, prodeje, či zajišťování shody s příslušnými předpisy.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.