• Veřejný sektor

Vzdělávání

Ve spolupráci s našimi klienty z řad vzdělávacích institucí vytváříme na mnoha místech lepší prostředí pro studium, jež přispívá k vyšší efektivitě na základních a středních školách i univerzitách po celém světě.

Bildung und Erziehung

Dosahování lepších studijních výsledků s vyšší efektivitou a jistotou

Díky našim hlubokým znalostem tohoto sektoru a mnohaletým zkušenostem pomáháme našim klientům vytvářet a řídit prostředí pro vzdělávání, jež umožní dosahování lepších studijních výsledků na základních a středních školách i univerzitách po celém světě.

Ve spolupráci se státními úřady uplatňujeme naše strategické dovednosti při plánování školních budov, jež by uspokojovaly potřeby rostoucí populace, při vytváření efektivních prostředí pro studium a s využitím našich komerčních a technických dovedností jsme schopni zaručit maximální efektivitu.

V rámci spolupráce s univerzitami a vysokými školami jsme schopni díky pochopení jejich potřeb vytvářet projekty a návrhy splňující obchodní potřeby klientů působících v konkurenci světového trhu.  Naše komerční a technické dovednosti jsou zárukou maximální efektivity i u těch nejprestižnějších projektů.

V rámci spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi pomáháme našim klientům rozvíjet jejich aktiva tak, aby zajišťovala lepší podporu procesů učení a vzdělávání. Díky našim komerčním a technickým schopnostem jsou navíc všechny tyto činnosti realizovány s maximální efektivitou. Náš soubor služeb na podporu škol pomáhá snižovat provozní náklady a umožňuje učitelům soustředit se na výuku, neboť finanční prostředky jsou díky úsporám nasměrovány zpět do tříd.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.