veřejný sektor

Pomáháme organizacím ve veřejném sektoru zvyšovat efektivitu jimi poskytovaných služeb. V mnoha částech světa je veřejný sektor vystaven značným výzvám, jak zastavit snižování efektivity a dosáhnout růstu výkonů. Stále více vládních úřadů klade na budovy a další nemovitosti stále vyšší nároky – požadují veřejná místa, jež přispějí k ekonomickému, environmentálnímu a společenskému rozvoji měst a obcí. Tlak na změny a na maximální efektivitu nebyl nikdy tak velký.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.