• Přírodní Zdroje

Ropa a plyn

S tím, jak se trh potýká s rostoucími výrobními náklady a zároveň s tlakem vyvolaným poklesem cen ropy, potřebují ropné i plynárenské firmy obchodní partnery, kteří budou schopni přinést zdravé výsledky, umožňující udržitelné zvyšování efektivity v souladu s předpisy u všech jejich projektů napříč hodnotovým řetězcem.

Přinášíme důvěryhodné výsledky napříč celým hodnotovým řetězcem v ropném a plynárenském průmyslu

Již více než 65 let společnost Arcadis spolupracuje s globálním ropným a plynárenským průmyslem na řešení nejzávažnějších problémů svých klientů a přináší inovativní perspektivu do každé fáze hodnotového řetězce v ropném a plynárenském průmyslu od průzkumu a těžby až po rafinaci, přepravu a prodej.
Poskytováním integrovaných služeb pomáháme klientům zlepšovat schopnosti plnit jejich závazky. Pomocí našich pracovníků se zkušenostmi v tomto oboru můžeme přispět k lepšímu využití cenných interních zdrojů našich klientů a pomoci jim soustředit se na hlavní náplň jejich podnikání.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.