• Přírodní Zdroje

Kovy a těžba

Průmysl těžby a zpracování kovů se vyznačuje cyklickým charakterem a čelí řadě výzev. Bezpečnost, efektivita, produktivita, kvalita, náklady a harmonogramy - to jsou jen nejdůležitější problémy z dlouhého seznamu. Komplexnost jednotlivých lokalit či vyvíjejících se socio-environmentálních faktorů se přitom nemění. Klíčem k úspěchu v tomto odvětví jsou jasná strategie, nasazení a schopnost dosahovat nejlepších výsledků.

Keith Smith

Zeptejte se mě
Bergbau und Rohstoffe

Řešení využívající přírodní zdroje pro zvyšování kvality života

Sektor těžby a zpracování kovů, jenž patří mezi hlavní sektory společnosti Arcadis, je charakteristický svými požadavky, jež se značně liší od požadavků jiných oborů. Pro úspěšnou realizaci projektu v souladu s obchodními cíli našich klientů je zapotřebí zvážit všechny aspekty od ochrany životního prostředí přes vodu, infrastrukturu a dopravu, až po mineralogická a metalurgická hlediska, a to po celou dobu trvání projektu od jeho zahájení, přes realizaci, až po ukončení.

Nejdůležitějším kritériem ve všech fázích od přípravy přes realizaci a provoz až po uzavření zůstává bezpečnost. Dalším důležitým faktorem jsou neustále se zpřísňující předpisy na ochranu životního prostředí.

Disponujeme zkušenostmi/odbornými znalostmi ve všech oborech týkajících se ochrany životního prostředí a zmírňování dopadů průmyslové činnosti, a to od plánování, realizace projektů až po výstavbu, nákup, projektové řízení a řízení stavebních prací, podporu a optimalizaci provozu, či řízení rizik pro všechny fáze projektu.

Společnost Arcadis nabízí služby šité na míru všem oblastem a disciplínám „od dolu do přístavu“, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí celého životního cyklu dolu.

Právě díky našim hlubokým znalostem daného sektoru, rozsáhlé globální síti a dekádám zkušeností jsme tou pravou firmou, jež dokáže na tyto výzvy reagovat.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Keith Smith

Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.