• Přírodní Zdroje

Kovy a těžba

Průmysl těžby a zpracování kovů se vyznačuje cyklickým charakterem a čelí řadě výzev. Bezpečnost, efektivita, produktivita, kvalita, náklady a harmonogramy - to jsou jen nejdůležitější problémy z dlouhého seznamu. Komplexnost jednotlivých lokalit či vyvíjejících se socio-environmentálních faktorů se přitom nemění. Klíčem k úspěchu v tomto odvětví jsou jasná strategie, nasazení a schopnost dosahovat nejlepších výsledků.

Keith Smith

Zeptejte se mě
Bergbau und Rohstoffe

Řešení využívající přírodní zdroje pro zvyšování kvality života

Sektor těžby a zpracování kovů, jenž patří mezi hlavní sektory společnosti Arcadis, je charakteristický svými požadavky, jež se značně liší od požadavků jiných oborů. Pro úspěšnou realizaci projektu v souladu s obchodními cíli našich klientů je zapotřebí zvážit všechny aspekty od ochrany životního prostředí přes vodu, infrastrukturu a dopravu, až po mineralogická a metalurgická hlediska, a to po celou dobu trvání projektu od jeho zahájení, přes realizaci, až po ukončení.

Nejdůležitějším kritériem ve všech fázích od přípravy přes realizaci a provoz až po uzavření zůstává bezpečnost. Dalším důležitým faktorem jsou neustále se zpřísňující předpisy na ochranu životního prostředí.

Disponujeme zkušenostmi/odbornými znalostmi ve všech oborech týkajících se ochrany životního prostředí a zmírňování dopadů průmyslové činnosti, a to od plánování, realizace projektů až po výstavbu, nákup, projektové řízení a řízení stavebních prací, podporu a optimalizaci provozu, či řízení rizik pro všechny fáze projektu.

Společnost Arcadis nabízí služby šité na míru všem oblastem a disciplínám „od dolu do přístavu“, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí celého životního cyklu dolu.

Právě díky našim hlubokým znalostem daného sektoru, rozsáhlé globální síti a dekádám zkušeností jsme tou pravou firmou, jež dokáže na tyto výzvy reagovat.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Keith Smith

Zeptejte se mě