• Sektory trhu

Komerční developeři

Úspěšné a zajímavé komerční stavby jsou stále častěji definovány tím, jak dobře jsou při přípravě projektu uplatněny znalosti místního trhu. Takto vytvořené projekty musí umožňovat naplnění svého záměru prostřednictvím technik zaměřených na snižování rizik a na maximalizaci poskytnuté hodnoty.

Maximalizace hodnoty pro akcionáře a zvyšování návratnosti investic a staveb

V konkurenčním prostředí patří snaha o maximalizaci hodnoty pro akcionáře a zvyšování návratnosti z investic a výstavby mezi věčné výzvy, před kterými stojí komerční developeři a investoři na celém světě. Specifické potřeby konkrétních trhů dodávají těmto výzvám místní nebo regionální kontext, ať se jedná o zajištění jistoty výsledku; zvyšování hodnoty majetku jeho úpravou s ohledem na měnící se požadavky zákazníka nebo koncového uživatele; přístup k novým příležitostem nebo finančním zdrojům a realizačním partnerům na rozvíjejících se trzích; nebo snižování nákladů na výstavbu či doby výstavby na stále více konkurenčních trzích.

Máme prokazatelné zkušenosti s projekty, ve kterých jsme našim klientům pomáhali s realizací působivých staveb a s dosahováním lepších výsledků napříč jejich projekty z řad komerčních a obytných staveb, zařízení pro volný čas, hotelů, či obchodních center. Naše konstrukční řešení zaměřená na funkci a  přístupy k řízení programů či optimalizaci provozních nákladů se zabývají celým životním cyklem konkrétní stavby od identifikace lokality, územního plánování, projektování, až po řízené exit strategie. To vše je podepřeno vynikajícími znalostmi místního prostředí.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Mark Fenner

Zeptejte se mě

Matthew Cutts

Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.