• Doprava

Železniční doprava

Rychlá urbanizace, zmenšující se rozpočty a požadavky na ochranu životního prostředí vyžadují inovativní přístupy k realizaci nejmodernější infrastruktury. Klienti se na nás spoléhají, že díky svým odborným schopnostem v oblasti železnic a díky našemu transformačnímu myšlení dokážeme zlepšit výkonnost dopravních spojení a propojit města a obce kdekoliv na světě.

Zvyšování výkonnosti prostřednictvím řešení totální mobility

Mezi hlavní trendy 21. století bude nepochybně patřit rychle narůstající míra urbanizace, neboť světová populace by podle odhadů měla do roku 2050 dosáhnout téměř 10 miliard obyvatel. Tento stav si bude žádat pokročilou infrastrukturu - silnice, železnice, přístavy a  vodní cesty, letiště, ale i energetické zdroje či komunikační sítě. S ohledem na problematiku klimatických změn, křehkého životního prostředí a úbytku přírodních zdrojů je stále větší důraz kladen i na udržitelnost připravovaných řešení.

Společnost Arcadis spolupracuje se svými klienty na vytváření inteligentních dopravních soustav, které by dokázaly propojit lidská sídla dnes i v budoucnosti. Vzhledem ke své globální přítomnosti disponuje Arcadis odbornými znalostmi a zkušenostmi potřebnými pro plánování, návrh, realizaci a řízeni i těch nejnáročnějších železničních staveb. Díky spolupráci s klienty z veřejného i soukromého sektoru disponujeme vynikajícími znalostmi regionálních, makro- i mikroekonomických faktorů, jež nám umožňují přinášet nové perspektivy, inovativní myšlenky a řešení složitých problémů v oblasti dopravy.

Nedílnou součástí všech našich činností jsou nejvyšší úrovně bezpečnosti, kvality a efektivity. Naše konstrukční řešení jsou navržena tak, aby splňovala nejpřísnější bezpečnostní standardy. Při přípravě nových staveb navíc dbáme na to, aby byla zachována rovnováha mezi projektem a původním přírodním prostředím.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.