• Doprava

Přístavy a plavební cesty

Námořní doprava hraje ve světové ekonomice nezastupitelnou roli. Rostoucí množství nákladu zvyšují poptávku po rozsáhlejší infrastruktuře a lepší provozní efektivitě stávající i nové infrastruktury. Aby bylo možné tuto poptávku uspokojit, zvětšují se rozměry plavidel a přístavy musí investovat do svého vybavení, aby s tímto trendem udržely krok.

Udržitelná řešení pro přístavy a vodní cesty

V poslední dekádě zažívá lodní přeprava ve světě explozivní růst. K tomuto růstu přispěly zejména faktory, jako jsou narůstající světový obchod, rozvíjející se trhy v Africe, Latinské Americe a v Asii, či relativně nízké přepravní náklady dané nárůstem přepravovaných množství. Výsledkem je vysoká poptávka po terminálech a distribučních centrech určených pro kontejnery i volně ložené materiály. Globalizace navíc vede k větší konkurenci mezi přístavy a vytváří tlak na efektivnější provoz v daných sektorech.
Zvládnutí takového růstu představuje velkou výzvu a vyžaduje know-how i odborné znalosti pokrývající velmi široké spektrum disciplín. Schopnosti a služby, které společnost Arcadis nabízí, jsou široké a pokrývají kompletní životní cyklus celého projektu od strategických studií, koncepčního plánování, přes návrh až po provoz a transakční služby. Nedílnou součástí našeho přístupu jsou důležité aspekty, jako jsou spolehlivost, zvyšování efektivity, či bezpečnost. Víme, jakým způsobem chránit, spravovat a renovovat majetek s ohledem na optimální bezpečnost, minimální ekologický dopad a maximální využitelnost po celou dobu jeho životního cyklu.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.