• Doprava

Letectví

Výzvy, kterým musí naši klienti z oboru letecké dopravy čelit, lze zřídkakdy vyřešit poskytnutím tradičních odborných služeb. Teprve naše schopnost porozumět specifickým potřebám klientů a uplatňovat širokou škálu inovativních a tradičních dovedností umožňuje dosáhnout hmatatelných výsledků.

Nick Hutchinson

Zeptejte se mě
Flughäfen

Skloubení inovativního přístupu s tradičními dovednostmi pro dosažení požadovaných výsledků

Letiště jsou nezbytná pro dosažení udržitelného ekonomického růstu každého státu. Je však zapotřebí zajistit rovnováhu mezi ekonomickým přínosem, náklady na výstavbu a dopadem na životní prostředí. Ve spolupráci s našimi klienty usilujeme o vytváření udržitelné hodnoty spočívající ve výstavbě, rozvoji, provozování a vlastnictví letišť kdekoliv na světě.

Naše zkušenosti s komplexním prostředím světových letišť jsou zdrojem důležitých vědomostí a uvědomění si výzev, před kterými letecká doprava stojí. Dekády zkušeností v tomto sektoru nám umožňují chápat komplexní interakce mezi provozovateli letišť, zainteresovanými subjekty, vládními úřady, třetími subjekty a leteckými společnostmi. Formou těsné spolupráce s týmy našich klientů nabízíme řešení, jež jsou robustní v dlouhodobé perspektivě. Na tato řešení navíc vždy nahlížíme v kontextu obchodních potřeb klientů a nikoliv jako na jednorázová zadání.

 

Pomocí integrovaného přístupu k plánování, investicím, návrhu, řízení výstavby, projektovému řízení a řízení provozu se snažíme maximalizovat potenciál každého letiště. Náš přístup je zárukou toho, že provozní činnost bude vždy probíhat v souladu se zákonnými požadavky a dalšími předpisy. Náš globální tým nabízí komplexní služby v oblasti letecké dopravy od plánování, přes výstavbu, až po provoz.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Nick Hutchinson

Zeptejte se mě