Transport und Mobilität

Doprava

Společnost Arcadis disponuje zkušenostmi a rozsáhlými odbornými znalostmi z oblastí plánování, návrhu, realizace a správy infrastruktury budoucnosti. Dokážeme reagovat na výzvy našich klientů a ve spolupráci s partnery ze soukromého i veřejného sektoru jsme schopni realizovat i ty nejsložitější dopravní projekty. Naši globální klienti od nás požadují bezpečné a udržitelné dopravní sítě, které by znamenaly přínos i pro přicházející generace.