• Sektory trhu

Dodavatelé

Dodavatelé na celém světě musí na trhu čelit silné konkurenci. Stále častější jsou tzv. Design & Build projekty, a to i přes omezený počet PPP kontraktů. Poptávky po nových stavbách i prostředků na jejich financování ve vyspělých zemích ubývá, proto je velmi důležité zvyšovat efektivitu stávajícího majetku. Na rozvíjejících se trzích vidíme nárůst počtu velkých a komplexních nových projektů s poptávkou po různých řešeních. V některých případech je dokonce zapotřebí pohybovat se ve složitých a náročných podnikatelských prostředích, jež vyžadují zmírňování finančních a provozních rizik.

Váš preferovaný partner doma i v zahraničí, který vám přináší cenově dostupná inovativní řešení

S ohledem na tento dynamický vývoj dodavatelé potřebují důmyslnou kombinaci znalosti trhu, místní přítomnosti, zkušeností a know-how se špičkovými globálními technickými řešeními napříč celým životním cyklem majetku.   

Naše rozsáhlé zkušenosti s navrhováním a řízením komplexních projektů v oblasti infrastruktury, včetně MEP , tunelů, mrakodrapů, železnic a BIM , nám umožňují přinášet našim klientům z řad dodavatelů důmyslná řešení, která zajistí realizovatelnost projektu dle návrhu.  

To, spolu s dobrými vztahy s řadou předních globálních investorů a podrobnými znalostmi správy a provozu majetku, nám umožňuje pomáhat klientům při realizaci jejich projektů.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.