Udržitelný rozvoj světových měst je zpomalován sociálními faktory

Společnost spouští nový Index udržitelnosti měst

John Batten

Zeptejte se mě

„Náš svět se mění rychleji než kdykoli dříve.“

Rychlý růst populace a urbanizace kladou na dnešní města velké nároky. S tím, jak počet obyvatel městských center neustále narůstá, zvyšují se i ekonomické, ekologické a sociální tlaky, se kterými se města musí vypořádat.

Konkurence mezi předními světovými městy ve snaze přilákat ty nejlepší talenty si navíc žádá vysoké investice a pro mnoho představitelů měst představuje enormní úkol. Index udržitelnosti měst společnosti Arcadis zahrnuje 50 měst ze 31 zemí a na základě celé řady faktorů hodnotí jejich ekologickou, sociální a ekonomickou udržitelnost.

Tento index, jenž byl vytvořen Centrem pro ekonomiku a obchodní výzkum (Centre for Economics and Business Research - CEBR) potvrzuje, že utopické město neexistuje. Řada světových měst naopak spíše nedokáže uspokojit potřeby svých obyvatel, neboť jejich představitelé musí složitě hledat rovnováhu mezi třemi pilíři trvalé udržitelnosti – lidmi, planetou a penězi.

"Top ten" v indexu udržitelnosti měst: 

1. Frankfurt

2. London 

3. Copenhagen 

4. Amsterdam

5. Rotterdam

6. Berlin

7. Seoul

8. Hong Kong

9. Madrid

10. Singapore

Sustainable Cities Index

https://www.youtube.com/watch?v=_HfTUU3ow1E

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

John Batten

Zeptejte se mě

Bílá kniha ARCADIS

Sustainable Cities Index 2015

Which is the world's most sustainable city by People, Planet and Profit?

Download pdf
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.