Index udržitelných měst 2018

Život ve velkoměstech

Index udržitelných měst (SCI) společnosti Arcadis pro rok 2018 zkoumá udržitelnost města z pohledu občana. Snažíme se podrobněji porozumět tomu, jak různá města umožňují různým skupinám občanů uspokojovat své konkrétní potřeby.

Index udržitelných měst 2018

Pokračujeme v průzkumu lidí, zisku a udržitelnosti města, budování většího pochopení

základních charakteristik měst,které umožňují některým překonat jejich roli.

Naším záměrem je, že zahájením další debaty o povaze dlouhodobého úspěchu budou města nadále vyzývat

 k uspokojení potřeb svých obyvatel jak pro dnešní, tak i pro budoucí generace.


 Report ke stažení

Vysvětlení vzorců udržitelnosti města

Typy Měst

Abychom získali větší přehled o faktorech ovlivňujících rozvoj a výkon města, vyvinuli jsme hlubší pochopení toho, jak se občané a města týkají. Tento pohled je odvozen z městských archetypů založených na městském etnografickém výzkumu, jak se města vyvíjejí, a zkušenosti občanů žijících v nich. Výsledky tohoto výzkumu je soubor čtyř typů měst.

Vývažení Inovátoři

Klíčové zkušenosti občanů spojené s tímto type města jsou pohodlí a bezpečnost spojená s automatizací, snímáním a vysokou kvalitou života ve spojení s absencí narušení a infrastrukturou potřebnou pro propojení města.

Post-industriální Oportunisté

Občanské zkušenosti podporované rostoucí rolí technologie jsou většinou pozitivní, ale mohou být potenciálně oslabeny dopadem automatizace na starší zaměstnání. Města, která odpovídají tomuto profilu, mají vyváženější ekonomiku, takže je méně pravděpodobné, že čelí ekonomické dislokaci, která se projevila v některých městech postižených recesí, jako je například Detroit.

Evoluční Města

Základní zkušenosti občanů v těchto městech jsou zaměřeny na aspekty neformálního podnikání - které jsou případně formulovány jako mikropodnik nebo alternativně jako komunitní sebepomoc.

Rychle Rostoucí Velkoměsta

Občanské zkušenosti zahrnují vysokou míru neformální ekonomické aktivity a silný vliv podniku - často řízeného státem, aby poskytoval rozvoj a služby.

Městský Reflektor

Praha

City Cluster: City Influencers

Praha je v aktuálním Arcadis Indexu Udržitelných Měst hodnocena jako tzv. vyrovnaný inovátor. Stala se tak je druhým nejvíce trvale udržitelným městem ve střední a jihovýchodní Evropě (CEE) hned za Vídní, ve srovnání 100 světových metropolí se umístila celkově na 23. místě. Praha vysoce skórovala v pilíři Lidé a Podnikání, prostor pro zlepšení je v oblasti dlouhodobě udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.

Zeptejte se


Ing. Pavel Čermák

CEO +420 602 613 215 Zeptejte se mě
Close

Request to Contact


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.