Gebouwde activa toonaangevend in wereldwijde welstand

Světový index bohatství spočívajícího ve stavbách za rok 2013

„Odhaduje se, že hodnota bohatství spočívajícího ve stavbách vzroste do roku 2022 o 35 procent.“

Ekonomická měřítka, jako jsou lidské faktory (růst populace, nezaměstnanost nebo vzdělání) a finanční indikátory (HDP, úrokové sazby nebo inflace) představují tradiční způsob pro určení ekonomické výkonnosti konkrétní země. Tato měřítka však přibližují pouze jednu stránku příběhu.

Také stavby výraznou měrou vypovídají o bohatství daného národa. Vlády všude na světě si jsou vědomy hodnoty, kterou životní prostředí vytvářené výstavbou přináší, a to od pozitivního ekonomického vlivu nového domu, silnice nebo elektrárny, až po platformu pro ekonomický růst spojenou s efektivní dopravní infrastrukturou či kvalitními kancelářskými prostory.

Světový index bohatství spočívajícího ve stavbách ukazuje rozložení světového bohatství z hlediska fyzického majetku, který přispívá k produktivitě daného národa. Index dokládá akumulaci budov, infrastruktury, strojů a zařízení, a s pomocí těchto údajů hodnotí ekonomické rozdíly mezi 30 zeměmi, jež představují 82 procent světového HDP.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Bílá kniha ARCADIS

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.