Gebouwde activa toonaangevend in wereldwijde welstand

Světový index bohatství spočívajícího ve stavbách za rok 2013

Matt Bennion

„Odhaduje se, že hodnota bohatství spočívajícího ve stavbách vzroste do roku 2022 o 35 procent.“

Ekonomická měřítka, jako jsou lidské faktory (růst populace, nezaměstnanost nebo vzdělání) a finanční indikátory (HDP, úrokové sazby nebo inflace) představují tradiční způsob pro určení ekonomické výkonnosti konkrétní země. Tato měřítka však přibližují pouze jednu stránku příběhu.

Také stavby výraznou měrou vypovídají o bohatství daného národa. Vlády všude na světě si jsou vědomy hodnoty, kterou životní prostředí vytvářené výstavbou přináší, a to od pozitivního ekonomického vlivu nového domu, silnice nebo elektrárny, až po platformu pro ekonomický růst spojenou s efektivní dopravní infrastrukturou či kvalitními kancelářskými prostory.

Světový index bohatství spočívajícího ve stavbách ukazuje rozložení světového bohatství z hlediska fyzického majetku, který přispívá k produktivitě daného národa. Index dokládá akumulaci budov, infrastruktury, strojů a zařízení, a s pomocí těchto údajů hodnotí ekonomické rozdíly mezi 30 zeměmi, jež představují 82 procent světového HDP.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Matt Bennion

Mail LinkedIn

Bílá kniha ARCADIS