Stavby přispívají do světové ekonomiky částkou 27 triliónů USD

Světový index výkonnosti staveb za rok 2014

Jill Murray

Zeptejte se mě

„40 procent HDP na planetě je generováno stavbami“

Ekonomická výkonnost země a úroveň jejích staveb jsou neoddělitelně spjaty. Stavby, jako jsou dobře navržená dopravní spojení, produktivní průmyslová centra a vysoce kvalitní rezidenční a komerční objekty, mohou výrazně přispívat k celkové ekonomické výkonnosti. 

Naše zpráva poprvé přináší úplný obraz o ekonomické výkonnosti tohoto segmentu a hodnotí, jak efektivně jsou různé ekonomiky schopny využívat stavby, které mají k dispozici. 

Tento index, jenž byl vytvořen ve spolupráci s Centrem pro ekonomiku a obchodní výzkum (Centre for Economics and Business Research - CEBR), ukazuje, že v průměru 40 procent světového HDP pochází ze staveb. Toto procento se však může lišit v závislosti na vyspělosti konkrétní ekonomiky.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Jill Murray

Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.