Rozvíjející se trhy vyhrávají závod v získávání investic do infrastruktury

Globální index investic do infrastruktury za rok 2014 vypracovaný společností Arcadis

„V závodě o zajištění financování se bojuje stále tvrději.“

Získání soukromých finančních zdrojů pro výstavbu infrastruktury je věc, o kterou vlády a úřady dlouho usilovaly. Kvalitní infrastruktura může zajistit globální konkurenceschopnost dané země. Ve světě, kde boj o zajištění financí je stále náročnější, však země musí zajistit, aby jejich místní trhy byly pro investory atraktivní.

Z pohledu investorů je financování infrastruktury podmíněno perspektivou dlouhodobého růstu dané země. To však musí být vyváženo s ohledem na potenciální rizika.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že zajištění financí pravděpodobně bude stále obtížnější. Investoři se postupně snaží diverzifikovat svá portfolia mimo akciové trhy, jejichž nestálost se projevila při poslední krizi. 

To představuje velkou příležitost pro vlády. Ty však musí pracovat mnohem intenzivněji, aby obstály v tvrdé konkurenci.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Bílá kniha ARCADIS

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.