Optimalizace provozních nákladů v chemickém a farmaceutickém průmyslu

„Efektivnější než pouhé snižování nákladů“

Chemický a farmaceutický průmysl každoročně spotřebuje více než milion miliónů litrů vody a v roce 2014 náklady s tím spojené překročily 350 miliónů €. Není pochyb o tom, že v době, kdy jsou výdaje a důraz na ceny v popředí mnoha obchodních rozhodnutí, se jedná o výdaj, který by bylo možné lépe kontrolovat.

Farmaceutické firmy se ve snaze o úspory tradičně zaměřují na mzdové náklady nebo na snižování objemu výroby. To však může podkopávat jejich klíčové schopnosti v oblastech výzkumu a vývoje, zatímco omezování výroby může mít nepříznivý dopad na uspokojování poptávky.

Společnost Arcadis je přesvědčena, že jednou z oblastí, jež je velmi často přehlížena, ale která zároveň disponuje velkým potenciálem pro dosažení úspor, jsou náklady a spotřeba nepřímých surovin, jako jsou voda, energie, údržba a hodnota skrytá v majetku.

Nový pohled na tyto oblasti, založený na našem integrovaném přístupu ke zdrojům, nabízí firmám hledajícím možnosti snížení provozních výdajů potenciál pro dosažení významných úspor.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Bílá kniha ARCADIS

Optimizing Operational Expenditure
Optimizing Operational Expenditure

How can companies in the chemical and pharmaceutical sectors reduce costs through better use of resources?

Download pdf
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.